Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

By on 13/07/2020

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΤΡΕΙΟ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τη με αριθμ. πρωτ. 20930/31.03.2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

 1. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 267 και συγκεκριμένα στο οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει το ιστορικό μνημείο του Επισκοπείου / Μητροπολιτικού Μεγάρου Κοζάνης. 
 2. Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 1727/08.11.2019 αίτησης της κ. Δημάκη Μαρίας του Παναγιώτη, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κοίλων στο Ο.Τ. 23 της Κοινότητας Κοίλων και συγκεκριμένα τη μείωση του πλάτους της οδού 11ης Οκτωβρίου και την αλλαγή χρήσης τμημάτων του καταργημένου δρόμου σε «Κ.Χ», «Πεζόδρομο» και «Άλσος». 
 3. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του με α.α 11 θέματος από το τρίτο (3ο)  Πρακτικό της από 04ης.12.2019 της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων.
 4. Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)¨ της εταιρείας ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,  που βρίσκεται επί των οδών Περγάμου 12 & Φιλίππου Β΄, στην πόλη της Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης.
 5. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 2687/30.01.2019 αίτησης του Κ. Αλασίδη Ιωάννη του Ανδρέα, για έγκριση ή  μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=16.600,00 τ.μ. της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
 6. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Κοινότητα Πτελέας, του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ».
 7.  Έγκριση ή μη τροποποίησης της Απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 200MW, στη θέση ΛΚΔΜ των Δήμων Εορδαίας & Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε».
 8. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Συνλειτουργία των δραστηριοτήτων εξόρυξης αδρανών υλικών και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη θέση «Κερεμί Τεπέ» στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορά του έργου την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».
 9. Έγκριση ή μη της με αριθμό πρωτ. 45281/29.05.2020 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης για χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής του κεντρικού αγωγού τηλεθέρμανσης με σκοπό την αντικατάσταση του στον οικισμό Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης, για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.
 10. Έγκριση ή μη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα από 02.10.2020 έως και 07.10.2020 κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2020»  στην πόλη της Κοζάνης.
 11. Έγκριση ή μη πεζοδρόμησης της προέκτασης οδού Τριών Δένδρων (έμπροσθεν του Σιδηροδρομικού Σταθμού) στην πόλη της Κοζάνης, έως την 30.11.2020.
 12. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη των με α.α. 1,2,4,9,10,15,17,20,21,22 & 24 θεμάτων  από το τρίτο (3ο) Πρακτικό της από 04ης.12.2019 της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων.

 

 1. Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις. 

 

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: