Ροή αποτελεσμάτων δημοτικών εκλογών δήμου Κοζάνης ( Σε 42 ΕΤ)

By on 26/05/2019
1:30
01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 502 2,68%
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 4402 23,46%
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 5681 30,28%
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 771 4,11%
05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3471 18,50%
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 3052 16,27%
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 883 4,71%
11:10
Σε 42 ΕΤ
01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 348 3,0%
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 2713 23,7%
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 3509 30,7%
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 450 3,9%
05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 2045 17,9%
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 1777 15,5%
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 596 5,2%


10:35

Σε 34

01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 313 3,2
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 2277 23,2
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 3079 31,4
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 386 3,9
05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1698 17,3
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 1570 16,0
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 492 5,0

9:55
Απο 26
01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 225 3,0%
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 1702 23,0%
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 2409 32,6%
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 311 4,2%
05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1186 16,0%
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 1179 15,9%
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 385 5,2%
9:45
Απο 22 ΕΤ
01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 202 3,2%
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 1414 22,7%
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 2034 32,7%
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 264 4,2%
05 – Μηχαιλίδης 997 16,0%
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 991 15,9%
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 324 5,2%
9:30
Σε 17 ΕΤ
01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 124 2,7%
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 1059 22,8%
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 1574 33,8%
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 201 4,3%
05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 761 16,4%
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 689 14,8%
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 246 5,3%
9:05
Σε 14 ΕΤ
01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 100
02 – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ 919
03 – ΕΝΟΤΗΤΑ 1288
04 – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠ 161
05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 678
06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 632
07 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 220

 

8:45
Στα 5 εκλογικά τμήματα

01 – ΚΥΡΓΙΑΣ 37

02 – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 468

03 – ΜΑΛΟΥΤΑΣ 788

04 – ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ 91

05 – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 349

06 – ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  378

7 – ΚΕΧΑΓΙΑΣ 135

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar