Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

By on 03/12/2021
περιφερεια

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020)  του άρθρου 67 του Νόμου 4830/2021 (Α΄169),και την 67η εγκύκλιο με θέμα « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέματα:

 

1: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

2: Έγκριση συμβιβασμού και εξουσιοδότηση υπογραφής

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

3: Έγκριση συμμετοχής καταστατικού και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «Ενεργειακή Κοινότητα Τοπικών Εγγείων Βελτιώσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε.»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Θωμάς Μάνος.

 

4: 24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η/2021).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

5: Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Προϋπολογισμός: 56.159,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ Δαδαμόγια Αικατερίνη

 

6: Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ Δαδαμόγια Αικατερίνη

 

7: Έκδοση απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,33 MW, στη θέση «Φράγμα Σισανίου» της ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 700.000,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ Δαδαμόγια Αικατερίνη

 

8: Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού»

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ Δαδαμόγια Αικατερίνη

 

9: Λήψη απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ Δαδαμόγια Αικατερίνη

 

10: Λήψη απόφασης για την διαγραφή – εκποίηση και απόσυρση οχημάτων και μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας κ. Βόσδου Σωτήριος

 

11: Πρόταση ένταξης του προς μελέτη έργου: «Οριοθέτηση– Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» (έργο του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) στην επόμενη Προγραμματική περίοδο (2021-2027) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά προτεραιότητα.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Κοζατσάνη Δέσποινα

 

12: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του  έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – 

 Γράμμος» Προϋπολογισμού 2.200.000,00€

Εισηγήτρια :η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Κοζατσάνη Δέσποινα

 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: