Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης

By on 17/02/2020

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

  1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 11702/19.04.2019 αίτησης της εταιρίας «Οικοδομική Ανάπτυξη – Σκυριανά Μάρμαρα ΑΒΕΤΕ», για συναίνεση ή μη για το ξεκίνημα διενέργειας ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης.
  2. Γνωμοδότηση για έγκριση του με αριθμ. 3/04.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων.
  3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την «Κατασκευή δικτύων συλλογής και διάθεση όμβριων υδάτων για την αποσυμφόρηση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος της πόλης της Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρία Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»
  4. Αιτήσεις –  Έγγραφα- Ανακοινώσεις. 

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar