Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική»

By on 14/01/2022

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας |  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική»
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 .


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4620/τ. Β ́/13-12-2019)
με τίτλο:
«Λογιστική και Ελεγκτική»
«MSc in Accounling and Audiling» 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: