Πρόγραμμα δραστηριοτήτων με θέμα: “Evισχύω τov εαυτό και τηv κοινότητα σε μια μεταβαλλόμενη επoχή”

By on 23/01/2021

Οι Humanlinks – Ανθρώπινοι σύνδεσμοι οργανώνουν τριμηνιαίο Πρόγραμμα δραστηριοτήτων με θέμα: “Evισχύω τov εαυτό και τηv κοινότητα σε μια μεταβαλλόμενη επoχή” το οποίο θα λάβει χώρα τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αποτελεί μια ομπρέλα από εκδηλώσεις με σκοπό να καλύψουν ποικίλες ανάγκες και επιθυμίες των συμπολιτών μας αυτή την ιδιαίτερη εποχή η οποία μας καλεί να φροντίσουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο τους εαυτούς μας.

Οι δραστηριότητες εστιάζουν πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, σχέση με το σώμα, διαλογισμός και ασκήσεις χαλάρωσης, δημιουργική απασχόληση οικογένειας κα. Οι εισηγητές και οι συντονιστές της κάθε εκδήλωσης είναι έγκριτοι επιστήμονες και έμπειροι επαγγελματίες ο καθένας στον τομέα του.

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του ΖΟΟΜ, είναι ανοιχτές προς το κοινό χωρίς κανένα οικονομικό αντίτιμο και θα αναμεταδίδονται ταυτόχρονα στην σελίδα των Humanlinks στο Facebook.

https://www.facebook.com/humanlinksngo

https://humanlinks.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: