Προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

By on 13/07/2020

Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με φυσική παρουσία ή με αποστολή συστημένου φακέλου, έως 31-08-2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: