Προκήρυξη Α.Ε.Α. Για την πρόσληψη 38 ατόμων τεχνικού προσωπικού διαρκείας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών συνεργείων ΕΛ. ΑΣ.

By on 01/07/2022

Πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Β. Ελλάδος

Δείτε την  ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εδώ.

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εδώ.

Δείτε την αίτηση εδώ.

Δείτε το έγγραφο προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας – προϋπηρεσίας και υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/186 εδώ.

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: