Ημερίδα  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

By on 14/09/2020

Την προσεχη Παρασκευή 18.09.2020 και ώρα 18:00 μ.μ. στο κτίριο της Εταιρίας  Προστασίας Περιβάλλοντος (Λεωφόρος Κύκνων-Καστοριά), η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής  Μακεδονίας θα διοργανώσει ημερίδα  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο << Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προιόντων και υπηρεσιών>> με ακρωνύμιο ACCEL που εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II   <<  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020>>

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: