Επιστολή Αναφοράς των Θωμά Γκατζόφλια * και Φωτεινής Χατζάρα *

By on 02/01/2019

    Πρoς

  • Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  • Την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Ανοικτή επιστολή Νο 7

(Αποτελεί και την Περίληψη της Αναφοράς μας)

Αναφορές με αιτήματα  και ενημερώσεις, προς το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό  Κοινοβούλιο, σχετικές με τις προτάσεις,  επισημάνσεις και  προβληματισμούς, που επιμεληθήκαμε στις εργασίες μας, για την Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και την Ε.Ε.       

 

Αξιότιμοι κύριοι  και Αξιότιμες κυρίες

      

Θεωρούμε  ότι η πρόοδος μιας Χώρας οφείλεται πρώτιστα, βήμα προς βήμα και αποκλειστικά εκ καθήκοντος, στην σωστή λειτουργία των Οργάνων της.

Το ίδιο ισχύει, κατά προέκταση σήμερα και για την Ε.Ε., τα Όργανα της οποίας πρέπει απαραίτητα  να έχουν συνεχή και πολύπλευρη ενημέρωση επί των προβλημάτων απ’ όλες τις Περιοχές των Χωρών, που τη συγκροτούν και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όπως η δική μας Χώρα και πολλές φορές με χωρίς εκπροσώπους στα Όργανα της.

Με τις πρώτες αυτές τις σκέψεις και την αγωνία για τον τόπο μας, πήραμε την πρωτοβουλία και κρίναμε πως η παρούσα ενέργεια μας, θα συμβάλει σ’ αυτή την προσπάθεια, γι αυτό και σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύσαμε τις παρακάτω ανοικτές επιστολές μας, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες, που αφορούν προβλήματα, επισημάνσεις και προτάσεις, συνδέονται και αλληλοεξαρτώνται πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πνευματικά με την Περιφέρεια και τους 12 Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, την Κεντρική εξουσία του Ελληνικού Κράτους, την Κεντρική εξουσία της Ε.Ε  και των άλλων Χωρών της και σας παρακαλούμε να επιληφθείτε κατά λόγο αρμοδιότητας, καθήκοντος και προπαντός ευαισθησίας σας, στην προάσπιση των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Ευρωκοινοβουλίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κορυφαία αρχή της Ε.Ε.

 

Πρώτο Μέρος

 

  1. – Η συνέχεια και το μέλλον στα Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας (23-3-2017).

 1α. – Διαχρονικές θέσεις, απόψεις, προτάσεις για την περιουσία της ΔΕΗ και για την μεταλιγνιτική περίοδο των πρώην και νυν ορυχείων της Δυτικής  Μακεδονίας (6-7 2017).

 1β. – Λιγνιτική- Μεταλιγνιτική εποχή: Κινείται κάτι;  (27-11-2017).

 1γ. – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ,ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ,ΣΥΓΚΛΗΣΕΙΣ,  ΕΛΛΑΔΟΣ και Ε.Ε. για θέματα:  (15-12-2017).

       Α. Εργονομίας, εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στα  Εργοστάσια, Εργοτάξια και  Ορυχεία.

        Β. Κοινωνική Ασφάλιση εργαζομένων και συνταξιούχων.

       Γ. Πρόβλεψη της Κοινωνικής και Δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα πριν 18 χρόνια  (πρώτη δημοσίευση 1-5-2001).

 1δ. Ίδρυση και Διάλυση της ΔΕΗ. Ο δρόμος της Μεταλιγνιτικής εποχής στην Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη και οι διαχρονικές σχέσεις των δύο Περιοχών. (20-8-2018). Συνοδεύεται με έξι (6) ενδιαφέροντα-πληροφοριακά δημοσιεύματά μας, που πραγματοποιήσαμε στο παρελθόν και αφορούν τον τίτλο της επιστολής  Νο 1δ (11-3-2000, 10-7-1999, 13-7-1999, 7-8-1999, 2-8-1999, 1-8-1999).

  1. -Ανάπτυξη-αναβάθμιση-βελτίωση της τεχνητής λίμνης του Πολυφύτου  Περιφερειακά, εντός, εκτός και παραπλεύρως, που  βρίσκεται  στην Δυτική Μακεδονία (19-5-2017).

     2α. -ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ: “Αρχές και προϋποθέσεις σχεδιασμού, ίδρυσης και λειτουργίας τους” ( 9-3-2018).

  1. -Διαχείριση Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου βαθμού νοσηλείας στην Δυτική Μακεδονία (7-1-2018).
  2. -Η Αναδιοργάνωση του Ελληνικού Κράτους ξεκινάει από την κορυφή προς τα κάτω (11-4-2018).

     4α. -Παραμονή ή Φυγή των νεοελλήνων από την χώρα τους: Πρόβλημα η λύση ; (7-5-2018).

Δεύτερο Μέρος

 

  1. – ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ; (19-9-2018).

       5α. -Αυτοκριτική-Δανειστές-Φιλέλληνες-Ομάδες Πίεσης (Λόμπυ).         Θέσεις, προτάσεις και διαχρονικές σχέσεις με το Γερμανικό Κράτος (22-10-2018).

  1. -Ενημερώσεις, Επισημάνσεις, Προτάσεις στους Τοπικούς Φορείς της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις εργασίες μας, που  επιμεληθήκαμε (15-11-2018).

        6α. -Επιτακτική είναι η ανάγκη ίδρυσης   Πολυεπιστημονικού Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και Πρόταση (3-12-2018). Προς τους κ.κ. Πρυτάνεις και Κοσμήτορες όλων των Σχολών, που σημειώνουμε στους  Αποδέκτες.

7.  -Αναφορές με αιτήματα  και ενημερώσεις, προς το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό  Κοινοβούλιο, σχετικές με τις προτάσεις,  επισημάνσεις και  προβληματισμούς, που επιμεληθήκαμε στις εργασίες μας, για την Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και την Ε.Ε. (ως η παρούσα επιστολή).

Κάποιες από τις παραπάνω εργασίες μας τις κοινοποιήσαμε ήδη και κάποιες θα τις κοινοποιήσουμε στους εξής αποδέκτες :

 

-Μ.Μ.Ε.

-Αυτοδιοικήσεις Α και Β βαθμού της Δυτικής Μακεδονίας.

-Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

-Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν):

-Περιφερειακής Πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτου.

-Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε

-Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν.

-Θεσμικοί και λοιποί Φορείς της Δυτικής Μακεδονίας : Περιφέρεια και 12 Δήμοι, Γεωργοκτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Δ.Μ., Επιμελητήρια Εμποροβιομηχανικά,  Τεχνικό, Γεωτεχνικό,  Οικονομικό, Σύλλογοι, Δικηγορικοί, Ιατρικοί, Οδοντιατρικοί, Φαρμακευτικοί και Εργατικά Κέντρα.

-Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Δυτικής   Μακεδονίας, ΤΕΙ Δ.Μ. και Κ.Μ. και στα υπόλοιπα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

-Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης.

-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

-Υπουργείο Εσωτερικών.

-Συνήγορο του πολίτη.

-Βουλή των Ελλήνων.

-Ευρωκοινοβούλιο.

-Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε.

-Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

-Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) της Ε.Ε.

-Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG JRC)

Ινστιτούτο για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (IES), Ispra, Ιταλία.

-Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

-Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Merseburg Γερμανία.

 

Τις εργασίες αυτές και αλληλογραφίες μας, μετά τις δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ τις τοποθετήσαμε στην ιστοσελίδα μας “thomasgkatzoflias.wordpress.com.” με τον τίτλο “Η Πολιτεία της Ουτοπίας”. και εγκαταστήσαμε, για την πρώτη ανάγνωση, την αυτόματη μετάφραση της Google  AYTOMATIIC TRANLATION/ AUTOMATISCHE UBERSETZUNG, σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου.

 

Με τις παραπάνω ενέργειες και εργασίες μας (που αναλυτικά μπορεί κανείς να ενημερωθεί από τις δημοσιεύσεις μας στα ΜΜΕ, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες ή στην Ιστοσελίδα μας ), στοχεύουμε επιγραμματικά στα εξής :

 

-Στην αξιοποίηση, διάθεση, εκμετάλλευση των πρώην ορυχείων και των μελλοντικών της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Χιλιάδες στρέμματα (κάθε χρόνο αυξάνονται) περιμένουν την ολοκλήρωση της επιστημονικής διαστρωμάτωσης-αποκατάστασης στο φυσικό τους περιβάλλον και την αξιοποίηση –εκμετάλλευση -διάθεση στην παραγωγή ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που έχουν ανάγκη οι αγορές της Χώρας μας και της Ευρώπης (βλέπε επιστολές Νο 1, 1α, 1β, 1δ), μετά από  σύσταση Νομικού Φορέα με Σύμβολο-Επόπτη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (βλέπε επιστολή Νο 6α). Όραμα, ευχή και ελπίδα η Περιοχή μας (ο μικρός ΡΟΥΡ της Δυτικής Μακεδονίας), στη  μεταλιγνιτική εποχή, να γίνει ο κήπος βιολογικών πρωτογενών προϊόντων, προς μίμηση και παράδειγμα, με το απλό σύνθημα : «ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗ».

 

-Στην αξιοποίηση των τεχνιτών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνος  της Δυτικής Μακεδονίας και του περιβάλλοντος χώρου, εντός, εκτός και παραπλεύρως των λιμνών (βλέπε επιστολή Νο 2 και Νο 6), μετά από την ίδρυση και σύσταση Νομικού Φορέα, με Σύμβουλο-Επόπτη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (βλέπε επιστολή Νο 6α).

 

-Στην ίδρυση, πολυεπιπέδου, πολύπλευρου, πολυθεματικού, πολυθεαματικού, πολύχρωμου, πρωτότυπου ΠΑΡΚΟΥ, εξαιτίας της  αρχιτεκτονικής φυσικότητας του παραπάνω περιβάλλοντος χώρου γύρω και μέσα από τις λίμνες, όπου υπάρχουν τοποθεσίες : 

Ευθείς, ανισόπεδες, ομαλές, βουναλάκια, βουνά, πολλά και ποικίλα φυσικά χρώματα με εναλλαγές, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, επίσης τα δύο έργα που παράγουν ενέργεια χωρίς ρύπους από τις λίμνες ,πρόταση και για υποψήφια έργα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο χωρίς να καλύπτουν γόνιμο χώμα ,θερμοκήπια λουλουδιών για εξαγωγές (βλέπε επιστολή Νο 2) και  άλλες ανανεώσιμες πηγές για ενέργεια από τα σκουπίδια μας στα πρώην  Ορυχεία (βλέπε επιστολή Νο 1).

Διαθέτει η συγκεκριμένη Περιοχή μικρή βλάστηση, μεγάλη βλάστηση, σπάνια χλωρίδα και πανίδα, παρθένα δάση στα βουνά, χιόνι, γαλάζιο ουρανό όλο το χρόνο, τέσσερες εποχές το χρόνο, ποικιλία ζώων που ζουν στη φύση, ποικιλία ψαριών με ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις  μαγειρικής, μόνιμα και αποδημητικά πουλιά στις λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνος, αλλά και σ όλες τις  λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας και της Χώρας.

Το παραπάνω ΠΑΡΚΟ θα είναι στην διάθεση όλων των επιπέδων και ηλικιών των πολιτών απ όλο τον κόσμο και όλο το χρόνο και ιδιαίτερα για άτομα με ειδικές ανάγκες (βλέπε επιστολές Νο 2, Νο 2α και Νο 6), μέσα από δραστηριότητες στηριζόμενες σε  επιστημονικές  μελέτες πολλών ειδικοτήτων (βλέπε επιστολή Νο 6α) όπου οι ρύποι στο περιβάλλον θα φθάνουν στο όριο μηδέν, με στόχο να επιδεικνύεται  προς μίμηση ή αντιγραφή για μικρούς και μεγάλους και ιδιαίτερα τους μεγάλους της γης, που έχουν ώτα, αλλά δεν ακούν.

Μία Περιοχή όπου οι πολίτες των πόλεων και οικισμών διακατέχονται μόνο από βιώματα αγάπης, οικογένειας, φιλίας, φιλοξενίας, προόδου και συναγωνίζονται μεταξύ τους για την πανδαισία των πολύχρωμων από τα λουλούδια των  κήπων  των μονώροφων και διωρόφων σπιτιών τους.

Κατέχουν τεράστια τεχνογνωσία και εξειδίκευση σ όλους τους τομείς, εμπειρικά, απλά, τεχνικά, τεχνολογικά, επιστημονικά, γνωστικά, ενώ  διαθέτει η Περιφέρειά μας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ο δε φυσικός της πλούτος είναι ανεξάντλητος (βλέπε αναλυτικά την επιστολή Νο 6).

Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών στη Δυτική Μακεδονία απασχολούνται κυρίως με την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων και μικρές βιοτεχνίες :

 α. Οπωρώνων , όπως οι περίφημες εξαγώγιμες ποικιλίες ροδάκινων, νεκταρινιών, φραουλών του Βελβενδού.

β.  Mήλων, ρόδων, κερασιών της Εορδαίας- Φλώρινας-Καστοριάς και με εξαγωγές.

γ. Kαστανιών του Βοίου και της Καστανιάς του Δήμου Σερβίων -Βελβενδού.

δ. Των Λαχανικών αρίστης βιολογικής ποιότητας με ελεγχόμενα νερά όλης της Δυτικής Μακεδονίας.

ε. Tις πατάτες και τα κρεμμύδια της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Πολυμύλου του πρώην Δήμου Υψηλάντη και της Καστανιάς του δήμου Σερβίων-Βελβενδού.

στ. Τα τριαντάφυλλα του Βόιου με όλα τα παράγωγά του.

ζ. Των εκατοτάνδων αρωματικών και θεραπευτικών  φυτών (πχ λεβάντα, μέντα κ.α)  στα οροπέδια των Δήμων Βοίου,  Σερβίων – Βελβενδού, Εορδαίας ,Γρεβενών και ιδιαίτερα ο ξακουστός στην Παγκόσμια αγορά “Ο ΚΡΟΚΟΣ” του Δήμου  Κοζάνης με πολλές και ιδιαίτερες ιδιότητες και γεύσεις . To EURONEWS σε εκπομπή του στις 9-11-2018 ονόμασε τον Κρόκο Κοζάνης με τον τίτλο «Το χρυσάφι της Ελληνικής Γης».

η. Των φυσικών μανιταριών των Γρεβενών με τις ιδιαίτερες και σπάνιες ποικιλίες με γνώσεις εμπειρικές και επιστημονικές των πολιτών που τα διαχειρίζονται για την απόλυτη ασφάλεια διατροφής . Διαθέτουν Μουσείο μανιταριών.

θ. Της επεξεργασμένης ξυλείας των δασών της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα των Γρεβενών.

ι. Των αμπελιών με σταφύλια επιτραπέζια και για κρασί “Μπρούσικο”, ‘Ημίγλυκο”, “Αφρώδες” με πολλά φυσικά χρώματα και πολλές επώνυμες εξαγώγιμες ποικιλίες από  όλη την Δυτική  Μακεδονία  και ιδιαίτερα το ξακουστό “Ηλιαστώ” της Σιάτιστας. Επίσης παράγεται από την απόσταξη οίνου το γνωστό στον κόσμο με την ονομασία τσίπουρο και ηδύποτων, όπως και ο συνδυασμός Τσίπουρο-Κρόκο με ενδιαφέρον στις εξαγωγές από μικρές οικογενειακές επιχείρησης, αλλά και μεγάλες ποτοποιίες.

ια. Τις φάρμες  εκτροφής όνων  για το πολύτιμό τους γάλα.

ιβ. Των όσπριων με ιδιαίτερες γεύσεις, ποικιλίες, με βιολογικά νερά  από πολλές Περιοχές (Γρεβενά, Σισάνι, Καστοριά, Εορδαία,  Φλώρινα-Πρέσπες κ.ά), με όλες τις προδιαγραφές για εξαγωγές.

ιγ. Των  Δημητριακών και άλλων φυτών και ιδιαίτερα των  αυτοφυών φυτών με πολύ σπάνιες και ιδιαίτερες τροφικές και υγιεινές αξίες σ όλη την Δυτική Μακεδονία  και κατά προέκταση σε πολλές περιοχές της Χώρας μας για την  τροφή και των οικόσιτων ζώων μεγάλων και Αιγοπροβάτων, όπου τα γαλακτοκομικά τους και ειδικά η γνωστή Ελληνική  και μοναδική “ΦΕΤΑ”, βρίσκονται στις  πρώτες λίστες της Παγκόσμιας αγοράς.

ιδ. Της Ελιάς και του  Ελαιόλαδου της Χώρας μας, αλλά και της Περιοχής των   Ιμέρων του Δήμου Σερβίων-Βελβενδού που  κατέχουν χρυσά βραβεία από Παγκόσμιους διαγωνισμούς για τις άπειρες   ιδιότητες, ειδικά  θεραπευτικές και γευστικές (μέση γεύση).

ιε. Το Μέλι και ο Βασιλικός πολτός σ όλη την Χώρα και στην Δυτική Μακεδονία έχουν όλες τις προδιαγραφές για μαζική εξαγωγή, εξαιτίας της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας τεράστιων εκτάσεων στην Περιοχή μας.

Επίσης και άλλα  πολλά προϊόντα από Βιοτεχνίες: 

ιστ. Επεξεργασία-εμπόριο-εξαγωγές   μαρμάρων Τρανοβάλτου  του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού.

ιζ.Τυροκομικών, Σαλαμιών. Σαλατών (με εξαγωγές σ όλο τον κόσμο ).

ιη. Πιτών, Πιτσών (εξαγωγές σ όλο τον κόσμο).

ιι. Ζαχαρώδη (Χαλβάς Γρεβενών με εξαγωγικές προδιαγραφές) .

κ. Τυποποιήσεις τροφίμων και άλλων ειδών.

κα.  Μύλων. Ελαιοτριβείων. Αναψυκτικών ποτών. Εμφιαλωμένων νερών. Αποστακτήρων αρωματικών φυτών.

κβ. Επεξεργασίας μετάλλων, για κατασκευή επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. 

κγ. Επεξεργασία- εκθέσεις- εμπορία- εξαγωγές γούνας της Σιάτιστας και  Καστοριάς  και

κδ. Διατροφή γουνοφόρων ζώων.

Ζητούμε συγνώμη από τους Παραγωγικούς Φορείς για ενδεχόμενες παραλείψεις, ελάτε να  συμπληρώσουμε όλοι μαζί τα ενδεχόμενα κενά.

H παραπάνω εμπειρική προσπάθεια να καταδείξουμε την μεγάλη βιοποικιλότητα και ποιότητα των αγαθών της Φύσης, δείχνει ότι η Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας,  μπορεί να συμμετάσχει στην κάλυψη ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  στην Ελλάδα  προς αποφυγή εισαγωγών, αλλά και να καλύψει και ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της Ευρώπης και έχει την δυνατότητα μαζί με τα πρώην Ορυχεία της, (50.000 στρέμματα που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης με ήδη εγκεκριμένο σχέδιο και πιστοποίηση με  «ISO» και με την συμμετοχή σε λίγα χρόνια και των υπολοίπων μελλοντικών πρώην ορυχείων και εργοστασίων, που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300.000 Δημόσια και Κοινοτικά στρέμματα) και σύμφωνα με την διακήρυξη της πλατφόρμας μετάβασης από τον λιγνίτη (COAL PLATFORM). Στις παραπάνω εκτάσεις δεν υπολογίσαμε και τις καλλιεργήσιμες υπάρχουσες  ιδιωτικές σε μία περιοχή που Γεωπολιτικά και Κλιματικά έχει πλεονεκτήματα, με άφθονα υπόγεια και επιφανειακά υγιεινά νερά και είναι γνωστό πως τα επιφανειακά νερά της καλύπτουν το 60% της Ελληνικής Επικράτειας.

 Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει δύο τοπικά αεροδρόμια Καστοριά και Κοζάνη, απέχει μία ώρα από το Αεροδρόμιο της  Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί και τους κάθετους δρόμους με την Κεντρική Ευρώπη και το υποψήφιο προτεινόμενο ΠΑΡΚΟ, είναι κεντρικό απόκεντρο, απέχει μία ώρα  μέσω της Εγνατίας οδού από τις ακτές και τα λιμάνια του Ιονίου πελάγους και του Αιγαίου πελάγους αντίστοιχα και είναι απαλλαγμένο από την  βοή και  αναρχία  των μεγαλουπόλεων, ιδανικό για όλες τις ηλικίες και  κατηγορίες πολιτών, για  ολιγοήμερες  ή πολυήμερες διακοπές ή ακόμη και για μόνιμη διαβίωση.

Όλα τα χαρίσματα της Περιοχής τεκμηριώνονται και αναδεικνύονται στην Διπλωματική Εργασία, με τον τίτλο «Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ευρύτερη Περιοχή της Λίμνης Πολυφύτου Π.Ε Κοζάνης» της δι/δας Χλιαρά Αλεξάνδρας, με επιβλέποντα  καθηγητή τον Δέφνερ Αλέξιο-Μιχαήλ, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου στην βιβλιογραφία της αναφέρεται και η Ανοιχτή επιστολή μας Νο 2 με τον τίτλο «Ανάπτυξη-αναβάθμιση-βελτίωση της Λίμνης Πολυφύτου περιφερεικά, εντός, εκτός και παραπλεύρως».

 

-Στο τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ στις σημερινές άναρχες τσιμεντουπόλεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών (βλέπε επιστολή Νο 2α).

 

-Στην ίδρυση, κατασκευή  και λειτουργία Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου στην Δυτική Μακεδονία και παραπλεύρως, αρχιτεκτονικά-λειτουργικά-εργονομικά με τις εγκαταστάσεις για : Γηροκομείο, κέντρο αποθεραπείας, αποκατάστασης, ευεξίας, στέγη  βρεφών που στερούνται μητρικής αγκαλιάς, κέντρο φιλοξενίας ειδικών περιπτώσεων συνοδών ,εργαζομένων, φοιτητών αλλοδαπής και ημεδαπής (βλέπε επιστολή Νο 3).

 

-Στις επισημάνσεις για την Εργονομία, τα Εργατικά Ατυχήματα, τις Επαγγελματικές Ασθένειες στην ΕΛΛΑΔΑ και Ε.Ε. (βλέπε επιστολή  Νο 1γ).

 

-Στις επισημάνσεις για την Κοινωνική Ασφάλιση στην ΕΛΛΑΔΑ και Ε.Ε. (βλέπε επιστολή Νο 1γ).

-Στην επισήμανση με τεκμηριωμένες θέσεις για την πρόβλεψη της Οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα πριν 18 χρόνια (το έτος 2001) (βλέπε  επιστολή Νο 1γ).

 

-Στην Διάλυση του μεγαλύτερου Δημόσιου Φορέα στη χώρα μας (ΔΕΗ) και εξ αιτίας αυτής, τις επιπτώσεις, τις παραλείψεις, τις αστοχίες και τις προτεινόμενες λύσεις, για την εξάλειψη της ανεργίας στην Περιφέρεια μας, που είναι τεράστια και σε ποσοστά πρώτη στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος (Βλέπε επιστολή Νο 1δ).                                                                                        

 

-Στην αναδιοργάνωση του Ελληνικού Κράτους και συγκρίσεις με άλλες Χώρες της Ε.Ε. (βλέπε επιστολή Νο 4).

 

-Στους τρόπους για μόνιμη και συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες μετανάστες και ιδιαίτερα με τα παιδιά τους (βλέπε επιστολή  Νο  4α).

 

-Στο  ρόλο του Ελληνικού Πολιτισμού και Πνεύματος, στην ανθρωπότητα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, όπως τον περιγράφουν οι σοφοί του κόσμου διαχρονικά και ο σημερινός ρόλος των νεοελλήνων στην διατήρηση του στην παγκοσμιότητα (βλέπε επιστολή Νο 5).

 

-Στις Προτάσεις-Επισημάνσεις,Λύσεις μακροχρονίων προβλημάτων, ονομαστικά σε Παράγοντες και Φορείς του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πνευματικού χώρου, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και οι τρόποι που ο καθένας οφείλει  κατά την άποψη μας να συμμετέχει και γιατί (βλέπε επιστολές Νο 5α, 6,  6α και 7).

 

Αξιότιμοι κύριοι  και Αξιότιμες κυρίες βουλευτές των δύο Οργάνων

 

Η αγωνία μας για το μέλλον του τόπου, που ζούμε, εν όψει και της μεταλιγνιτής  περιόδου, που ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη,  μας δίνει το δικαίωμα ως ελάχιστη υποχρέωση στην νέα γενεά και τις γενεές, που θα ακολουθήσουν, να αντιδράσουμε μέσα στα όρια του δημοκρατικού πολιτεύματος της Χώρας μας και της Ε.Ε και θεωρήσαμε σε πρώτη φάση τον γραπτό λόγο, ως εργαλείο επικοινωνίας μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι το Ευρωκοινοβούλιο υπηρετεί αξίες, για την ελευθερία της Σκέψης. 

 

 

Με την ευκαιρία αυτή σας κάνουμε και τέσσερες ακόμη επισημάνσεις-γνωστοποιήσεις, γνωρίζοντες πως τα Όργανα, που έχετε την τιμή να διακονείτε, νομοθετούν πολιτικές, που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και παρακαλούμε, όπως ασκήσετε εύλογη πίεση, όπου δει, για την εφαρμογή τους :

 

ΠΡΩΤΗ. Κρίναμε και διαβιβάσαμε τις ανοικτές επιστολές μας Νο 1 και Νο 2 (βλέπε στην ιστοσελίδα μας, στη στήλη αλληλογραφίες, επιστολές Νο 1 και Νο 2, στις 17-5-2017),  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), μέσω των Επιτρόπων της (Περιφερειακής Πολιτικής, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) και στις προσωπικές τους ηλεκτρονικές διευθύνσεις, καθώς είναι γνωστό ότι στις βασικές της αρμοδιότητες έχει και την υποχρέωση να προστατεύει τα συμφέροντα της Ε.Ε. και των πολιτών της σε ζητήματα, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε Εθνικό επίπεδο.

Τα προβλήματα, βέβαια αυτά, τεκμηριώνονται, αναδεικνύονται και είναι καταφανέστατα στις επιστολές μας.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία ενημέρωση (μετά από 20 μήνες), έστω και τυπική ή επειδή ενδεχομένως δεν ακολουθήσαμε τον σωστό δρόμο αλληλογραφίας, παρακαλούμε ως αρμόδια Όργανα που είστε, όπως  επιληφθείτε σχετικά.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ. Κάναμε μία πρόχειρη δημοσκόπηση, έρευνα (γκάλοπ) σε 100 συμπολίτες μας φίλους, γνωστούς και συγγενείς, όλων των ηλικιών και γνωστικών επιπέδων, με την εξής ερώτηση:

«Από την ίδρυση του Ευρωκοινοβουλίου και μέχρι σήμερα πόσοι ήταν και πως τους έλεγαν η πως τους λένε τους Ευρωβουλευτές, που   διαβιούσαν ή διαβιούν στην Δυτική Μακεδονία, ώστε να γνωρίζουν άμεσα τα προβλήματα μας» ;

Το 63,5% των συμπολιτών μας απάντησε κανένας.

Το 21,5% των συμπολιτών μας απάντησε ένας ή δύο ή τρείς, αλλά δεν θυμόταν τα ονόματα τους.

Το 15%  των συμπολιτών μας απάντησε πως δεν γνωρίζουν.

Εσείς βέβαια, ως Αρμόδια Όργανα, θα  βρείτε εύκολα από το αρχείο σας την σωστή απάντηση.

Εμείς έχοντας υπόψη ότι στην κοιτίδα της δημοκρατίας την Πνύκα των Αθηνών, ο λαός αποφάσιζε και ο ηγεμόνας εκτελούσε και όποιος ηγεμόνας δεν υπάκουε στην απόφαση του  λαού έπαιρνε, ως  ελάχιστη τιμωρία, τον τίτλο του εξόριστου και οδηγούνταν  εκτός των τειχών της πόλεως, διαπιστώνουμε, με λυρική διάθεση δυστυχώς ή ευτυχώς, ότι σήμερα δεν έχουμε μεν τείχη, αλλά δεν έχουμε και εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο από την Περιφέρεια μας,  για να τους «τιμωρήσουμε», εάν δεν είναι υπάκουοι στις αποφάσεις του λαού.

Για αυτό, σας προτείνουμε να αλλάξετε τις εκλογικές διατάξεις και οι πολίτες των Περιφερειών να εκλέγουν άμεσα τους εκπροσώπους τους στο Ευρωκοινοβούλιο από τους  συντοπίτες τους.

Στην Ελλάδα σήμερα αναλογούν 21 Ευρωβουλευτές, που είναι χωρικά άνισα κατανεμημένοι. Κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες, της Χώρας μας, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον από ένα συντοπίτη Ευρωβουλευτή.

Με το  σημερινό  τρόπο σταυροδοσίας και  τον προηγούμενο χωρίς σταυροδοσία, απλά μοιράζατε και μοιράζετε έδρες σ όλα τα κόμματα της Ε.Ε, σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη. Αυτό το δικαίωμα δεν σας το έδωσε ο Ευρωπαίος πολίτης. Στην πραγματική δημοκρατία λέγεται αυθαιρεσία. Εσείς βέβαια θα το ονομάζατε απόφαση κατά πλειοψηφία της Ευρωβουλής.

Οι οραματιστές και ιδρυτές της Ε.Ε. (ως ελάχιστο φόρο τιμής με την ευκαιρία αυτή  τους μνημονεύουμε) δεν νομίζουμε ότι είχαν υπόψη τους τον σημερινό τρόπο αντιπροσώπευσης των πολιτών. Θεωρούμε όμως ότι όσο πιο άμεση είναι η αντιπροσώπευση των πολιτών, τόσο καλύτερα λύνονται τα προβλήματα κάθε τόπου, μειώνονται οι ακραίες αντιδημοκρατικές τάσεις και πολιτικές, καθώς και οι Ευρωσκεπτιστές. Οι ευθύνες σας είναι μεγάλες. Μην περιμένετε να αντιδράσουν πρώτα οι πολίτες. Οφείλετε να αντιδράσετε και να θεραπεύσετε εσείς τα κακώς κείμενα και στην προκειμένη περίπτωση μην επικαλείσθε το τυπικό της δημοκρατίας.

Οι προτάσεις μας δεν θέλουν να μειώσουν την αξία των  παρόντων ή των προηγούμενων Ευρωβουλευτών. Σας προτρέπουμε να υλοποιήσετε την ουσία  της δημοκρατίας, που σας προτείνουμε.

 

ΤΡΙΤΗ. Ο Ευρωπαϊκός  Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία προστατεύει  τον εργαζόμενο στον μικρής κλίμακας μικροχώρο και στον μεγάλης κλίμακας ευρύτερο μεγαχώρο.

Όταν όμως στον μικροχώρο και μεγαχώρο διαβούν πολίτες, παιδιά, βρέφη, που δεν έχουν καμία σχέση με τον εργασιακό χώρο, ποιό Όργανο ή Οργανισμός τους προστατεύει; Το παράδειγμα μας είναι οι οικισμοί που βρίσκονταν και βρίσκονται, δυστυχώς ακόμα, δίπλα σε τεράστιους όγκους Λιγνίτη και Τέφρας στα Εργοστάσια και εργοτάξια των Ορυχείων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. To EYRONEWS στις ειδήσεις (20-12-2018) σημειώνει: Ο λιγνίτης εξαφανίζει ελληνικά χωριά.

Εφόσον το πρόβλημα αυτό, εδώ και εβδομήντα χρόνια, δεν αντιμετωπίζεται σε Εθνικό επίπεδο, οφείλει, κατά την ταπεινή μας άποψη, να παρέμβει το Κολλέγιο των Επιτρόπων, με τα αρμόδια Όργανα του (για το σοβαρό αυτό θέμα τοποθετηθήκαμε, ως απλοί πολίτες και εμπειρικά οι θέσεις και οι προτάσεις μας βρίσκονται, διαχρονικά, στις επιστολές μας Νο 1γ, 1δ και  6α).

Και ενώ στα Όργανα του Ελληνικού Κράτους και της Κομισιόν βρίσκεται μεταξύ άλλων η απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, προς την Επιτροπή Υπουργών (Στρασβούργο 6-2-2007), με την κατάθεση συλλογικής προσφυγής στις 30/2005, του Ιδρύματος Μαραγκόπουλου, που περιέχει:

-Την απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας της προσφυγής (υιοθετήθηκε την 6η  Δεκεμβρίου 2006),

-Την απόφαση επί του παραδεκτού (υιοθετήθηκε 10η Οκτωβρίου 2005),

-Τις ενστάσεις του Ελληνικού Κράτους,

-Τις αδιάσειστες έρευνες Ακαδημαϊκών Κ. Σαμαρά, Κ. Πεταλωτή, Α.Γ. Τριανταφύλλου,  Ξ. Κονδάκη, και (Β. Κουτσουγιαννόπουλου κ.ά. στο 1ο Περιβαντολογικό Μακεδονικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης), για τους οικισμούς, που βρίσκονται πάνω στη νοητή γραμμή Φλώρινα-Αμύνταιο-Πτολεμαΐδα-Κοζάνη της Δυτικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας,

-Τις αποφάσεις και αναφορές του Συμβουλίου Επικρατείας, όπως : 519/2005, 998/2005, 4577/1998, 1114/1998, 894/1999, 6536/2005, 6537/2005,

-Τα συμπεράσματα και οι ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία 90% αποφάσεις  της Δεκαμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής (παρακαλούμε να έχουμε εγγράφως το αρνητικό σκεπτικό του ενός από τα δέκα ανεξάρτητα μέλη),

-Τις αποδοχές-επικυρώσεις των συμπερασμάτων από   Κράτη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μετά ΤΙ ;

Λάβετε σας παρακαλούμε υπόψη σας και τις οπτικές επιβαρύνσεις και λόγω αυτών τις ψυχολογικές επιπτώσεις των πολιτών και εργαζομένων, που διαβιούν ή εργάζονται μέσα και δίπλα από τα πρώην και νυν Ορυχεία,  τους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τις εναποθέσεις των τεραστίων όγκων τέφρας και ακόμα από τα τεράστια άναρχα και άτακτα  εγκαταλειμμένα Μηχανήματα (βλέπε την πρόταση μας, για την τουριστική αξιοποίηση των εγκαταλειπόμενων μηχανημάτων εργοστασίων και εργοταξίων-ορυχείων με την ίδρυση βιομηχανικού- εργοστασιακού μουσείου, στην επιστολή μας Νο 1δ). Κατ’ αυτών υπάρχουν αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων και σας προτείνουμε να δείτε τις εκατοντάδες φωτογραφίες, που βρίσκονται σε σχετικούς ιστότοπους, ενώ δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή καμιά επιστημονική διάγνωση.

Οι Περιοχές αυτές των μικροχώρων και μεγαχώρων της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης βρίσκονται σε 200 έως 600 χιλιόμετρα και όμοια σε 2.500 έως 3.000, αντίστοιχα, μακριά από την Αθηνοκεντρική Πλατεία και από τα Κέντρα της Ε.Ε. (Στρασβούργο-Βρυξέλες-Βερολίνο). Με τις εργασίες μας, που δημοσιεύσαμε και  βρίσκονται πλέον στην ιστοσελίδα «Η Πολιτεία της Ουτοπίας», προσπαθήσαμε και πιστεύουμε καταφέραμε να σας φέρουμε, έστω και νοητά, σε απόσταση αναπνοής από τις εν λόγω Περιοχές, με τα τεράστια προβλήματα και το επιβαρυμένο περιβάλλον τους. Λυρικά σας διαβεβαιώνουμε να μην φοβάστε, δεν κινδυνεύετε. Αναπνεύσετε ελεύθερα, όμως ασχοληθείτε,  όπως έχετε υποχρέωση, με την πλήρη εφαρμογή του Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Παρακαλούμε να έχουμε δημόσια και με απλά λόγια τις μέχρι σήμερα  θέσεις και τις ενέργειες των αρμοδίων Οργάνων σας. Αποδείξτε τεκμηριωμένα πως τα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ δεν βρίσκονται στο στάδιο, μόνο, του ευφημισμού. Εδώ το σύνθημα είναι απλό : «ΕΝΑ ΟΡΥΧΕΙΟ ή ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ». Σας παραπέμπομε στις εκθέσεις Παγκοσμίων Οργανισμών (βλέπε και επιστολή μας Νο 1δ).

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, με τις παραπάνω επισημάνσεις μας, δεν αμφισβητούμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον λιγνίτη και ειδικότερα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδος, αλλά για την καθολική τήρηση των Πρωτοκόλλων, που έχει επικυρώσει και το Ελληνικό Κράτος και εάν χρειασθεί θα επανέλθουμε. Άλλωστε και το Γερμανικό Κράτος π.χ., για να έχει ενεργειακή ανεξαρτησία, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρεί και σήμερα την συμμετοχή του κάρβουνου (Λιθάνθρακα), σε ποσοστό πάνω από 35%, από ορυχεία της Γερμανίας και εισάγει από ΗΠΑ, Ρωσία, Αυστραλία, Κολομβία, (γιατί είναι πιο φθηνό).

Πως όμως αντιμετωπίζει την ρύπανση και τα πρώην ορυχεία της; (βλέπε επιστολή μας Νο 5α στην ιστοσελίδα μας).

Η τελευταία πινελιά έπεσε χθες, με την λήξη της λιγνιτικής εποχής, στην Περιοχή του ΡΟΥΡ (Ruhrgebiet) και μάλιστα με την παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ. Το ελληνικό Κράτος, η Ελληνική πολιτεία έπρεπε από πολύ καιρό να κάνει πλήρη αναδιοργάνωση των δομών λειτουργίας του (βλέπε ανοιχτή επιστολή μας Νο 4 στην ιστοσελίδα μας με τον τίτλο « Αναδιοργάνωση του Ελληνικού Κράτους, από πάνω προς τα κάτω»). Δυστυχώς δεν την έκανε ακόμη. Αντίθετα και με όλο το σεβασμό στους εκπροσώπους του λαού, στα Υπουργικά Συμβούλια και στις φωτογραφίες διαχρονικά, μετά τις ορκωμοσίες, συνεχίζουν να καταλαμβάνουν χώρο σε πάνω από πέντε κολώνες, στα περιστύλια έξω από τα δημόσια κτήρια, συνωθούμενοι  ως σε πέντε σειρές, με Γεωμετρική ταχύτητα, πέριξ του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Και όλοι είμαστε περήφανοι. Εάν με αυτή την κίνηση παράγεται και κάτι θετικό για το καλό της χώρας και των πολιτών, τότε καλά κάνουν.

Κύριες/οι είμαστε πλέον στην Τρίτη χιλιετία και οι δυνατότητες ανάπτυξης όλων των κλάδων έχουν πλέον ξεπεράσει κατά πολύ και  Αριθμητικά και Γεωμετρικά τα όρια των ταχυτήτων. Χρειάζεται μόνο τεράστια πολιτική δύναμη και προσπάθεια για την αναδιοργάνωση, που σίγουρα θα έχει επιπτώσεις πολιτικές,  κομματικές, προσωπικές, σε όποιους το τολμήσουν, όμως θα έχουν τεράστιο κέρδος όλοι : Οι έλληνες πολίτες, το Ελληνικό Κράτος, το Ελληνικό Έθνος και κατά προέκταση η οικογένεια της Ε.Ε. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε διαχρονικά κανένα εκπρόσωπο, σημειώνουμε ενδεικτικά πως το Σύνταγμα ξέρετε πολύ καλά  στο άρθρο 51 σημειώνει και τον ελάχιστο αριθμό των βουλευτών 200 και τον μέγιστο 300.

ΤΟΛΜΗΣΤΕ. Σας προτείνουμε να κάνετε συγκρίσεις με άλλα κράτη ανεπτυγμένα που έχουν δεκαπλάσιο αριθμό πολιτών από την Χώρα μας (βλέπε επιστολή Νο 4 ) και  σας παρακαλούμε όπως μην απορρίψετε ή αντιδικήσετε με τις προτάσεις μας! Οι εποχές της πολυτέλειας έχουν τελειώσει για όλους μας, οι θυσίες πρέπει να μοιράζονται δίκαια.

Η οικονομική κρίση μας ταλανίζει εδώ οκτώ χρόνια τώρα. Έχουμε ανάγκη μιας μεγάλης εγκάρσιας τομής στο όνομα της αναδιοργάνωσης και μην  περιμένετε να σας τα επιβάλουν οι τεχνοκράτες του Εξωτερικού. Οι γνώσεις σας  σ όλους τους τομείς είναι τεράστιες και μην υποτιμάτε τους εαυτούς σας. Ο Ελληνικός λαός δεν θα αντέξει άλλο, γιατί είναι μοναδικό το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης με τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια, σε μια ανεπτυγμένη χώρα, όπου τα βιώματα και οι συνθήκες ζωής των πολιτών καλώς ή κακώς έχουν ριζικά αλλάξει. Χρειάζεται ενίσχυση της οικονομίας της Περιοχής με υψηλό βαθμό απασχόλησης, που θα διασφαλίζει την κοινωνική και εδαφική συνοχή της.

Ο ελληνικός λαός απέδειξε ακόμη μία φορά την ικανότητά του να υπομένει  και να κάνει τεράστιες θυσίες για να αντιμετωπισθεί η οκταετή κοινωνική και οικονομική κρίση. Όλα έχουν τα όρια τους. Οφείλετε να ενεργήσετε πλέον με πολιτικές αποφάσεις. Αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι για τους τεχνοκράτες. Μην αφήνετε να γίνουν ανεξέλικτες καταστάσεις, γιατί απλά δεν ελέγχετε, εκ των υστέρων, η ψυχολογία του όχλου και το ξέρετε εσείς πολύ καλά πως το φαινόμενο αυτό με μαθητική ακρίβεια θα μεταδοθεί σ’ όλες τις χώρες τις Ε.Ε. και όχι μόνο. Τα εκατοντάδες  παραδείγματα κρίσεων κοινωνικών και οικονομικών στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα στο παρόν, σε πολλές χώρες του κόσμου, σας δίνουν το δικαίωμα, μέσα από τα συλλογικά σας Όργανα, να πάρετε μόνο πολιτικές αποφάσεις .

Τονίζουμε ιδιαίτερα, πως σε περίπτωση που κάποιοι αρμόδιοι ή κάποιες αρμόδιες Υπηρεσίας σας, υποστηρίξουν ότι ασχολούνται με τα αιτήματα-προβλήματα-προτάσεις του τόπου μας, που αναφέρουμε παραπάνω ή και άλλα, για να δεχθούμε τους ισχυρισμούς τους, θα πρέπει στο λόγο τους, να χρησιμοποιήσουν λέξεις απόλυτες, συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες για : ενέργειες, εργασίες, μελέτες, προϋπολογισμοί, πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματα με τελικούς στόχους.  

Είναι όμως κατά τις λαϊκές ρήσεις  ” λόγια για να βρισκόμαστε σε δουλειά” ή “λόγια του αέρα”, συσκέψεις στα γραφεία ή στις αίθουσες συνεδριάσεων (χωρίς να τις αποκλείουμε) ή την διακήρυξη του ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ και των ΒΡΥΞΕΛΩΝ «για τις πιλοτικές πλατφόρμες μετάβασης από τον άνθρακα», τις οποίες και χαιρετίζουμε. Η νεολαία της Περιοχής δεν μπορεί να περιμένει,  μεταναστεύει με ταχείς ρυθμούς. Η ανεργία εκτινάχθηκε πάνω από 30% και 50%, εάν λάβουμε υπόψη τους νέους που έφυγαν εκτός Ελλάδος, βοηθούμενη από την αποβιομηχανοποίηση, τη μεταλιγνιτική εποχή, την οικονομική κρίση στη χώρα μας και την έλλειψη ενδιαφέροντος και παντελούς  εγκατάλειψης από τις Κεντρικές εξουσίες των Αθηνών και Βρυξελών διαχρονικά.

Με την ευκαιρία της παρούσης επιστολής έχουμε μια απορία ως απλοί πολίτες, όταν λέτε ότι θα πουλήσετε ή θα κάνετε κάποια οικονομική συναλλαγή στις εναπομείνασες λιγνιτικές μονάδες ή στους σταθμούς παραγωγής ρεύματος στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, θα πουλήσετε και το έδαφος (Τη ΓΗ); Θα κάνετε δηλαδή τη ΔΕΗ ή τους ιδιώτες, παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια τσιφλικάδες και νερουλάδες;  Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις, που έχει η ΔΕΗ, θα τις επιμεριστούν οι πιθανοί αγοραστές; (βλέπετε τις διατάξεις του Ν. 4533/18 και συγκρίνετε αυτές με τις δικές μας επισημάνσεις  στην επιστολή μας Νο 1δ με τον τίτλο «Η ίδρυση και η Διάλυση της ΔΕΗ και ο  δρόμος της Μεταλιγνιτκής εποχής στην Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη». Συμφωνείτε δηλαδή με αυτόν το νόμο για την Ενέργεια, όπου δεν ρυθμίζεται ποιος τελικά θα τους εποπτεύει (τους αγοραστές) επιστημονικά για την αποκατάσταση, την εκμετάλλευση και τη διάθεση των εδαφών ή με τις επισημάνσεις μας, όπως τις διατυπώνουμε; (βλέπε την πρόταση μας στην επιστολή Νο 6α). Αυτές οι πολιτικές σας είναι τελείως  αδικαιολόγητες.

Μην χρησιμοποιείται την “καραμέλα” του Χρηματιστηρίου, είναι αστεία. Κάνετε έναν απολογισμό του “Ν 2941/2001” μετά από 18 χρόνια : Είναι μηδέν, για να μην πούμε μείον, για τις   πράξεις σας που ξεκινούν από το έτος 2001 και δυστυχώς συνεχίζονται (βλέπε ανοιχτές επιστολές Νο 1, 1α και 1δ).

Η εξουσία έχει συνέχεια και στην προκειμένη περίπτωση διαχρονικά δεν μας ενδιαφέρουν τα «χρώματά» σας, αλλά το συμφέρον του τόπου μας και κατά προέκταση της Χώρας και του Έθνους.

 

Παρακαλούμε τις Αρμόδιες Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων και της Ευρωβουλής να επιδώσουν την παρούσα Ανοιχτή Επιστολή μας Νο 7 στα μέλη των προεδρείων τους, στις Αρμόδιες Επιτροπές και στις θυρίδες όλων των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς λειτουργίας των αντίστοιχων θεσμικών Οργάνων τους, όπως :

-Άρθρο 125, παράγ.4, για το περιεχόμενο κατάθεσης, συζήτησης και καταχώρησης σε ειδικό βιβλίο και άρθρο  164 κατάθεση εγγράφων στη Βουλή των Ελλήνων.

-Άρθρο 211, για τις δημόσιες ακροάσεις σε πρωτοβουλίες πολιτών, άρθρο 215 για να καταχωρηθεί στο γενικό πρωτόκολλο και να αποφασισθεί το παραδεκτό της αναφοράς “άρθρο 277 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε.” (Ευρωβουλή).

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών σας, παρακαλούμε όπως έχουμε έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση.

Σε περίπτωση που θα χρειασθεί ή απαιτηθεί η παρουσία μας, για να στηρίξουμε τις προτάσεις μας, είμαστε στη διάθεσή σας, ως απλοί πολίτες, και αν δηλώσουμε αδυναμία, για λόγους ανώτερης βίας, θα εξουσιοδοτήσουμε συνεργάτες μας κατάλληλους, επαρκέστατους και πολύγλωσσους.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε την προσπάθεια μας αυτή, όπως αναλύεται πέραν των άλλων και στην παρούσα αναφορά μας, να την μιμηθούν και άλλοι απλοί πολίτες της Περιφέρειας μας, ή άλλων Περιφερειών της Χώρας μας και των Χωρών της Ε.Ε. που έχουν αντίστοιχα προβλήματα.

  

Επαναλαμβάνουμε. Όλες οι εργασίες μας και οι αλληλογραφίες, για την πρώτη ανάγνωση  μεταφράζονται (translated) αυτόματα στην ιστοσελίδα μας thomasgkatzoflias.wordpress η «Η Πολιτεία της Ουτοπίας»  σ όλες τις γλώσσες του κόσμου (in all the languages of the world) από την (from)  Google   AYTOMATIC TRANLATION/AUTOMATISCHE UBERSETZUNG. 

 

ΚΟΖΑΝΗ  1-1-2019

 

Ευχή μας : Οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, να φέρουν σ’ όλο τον κόσμο  Ειρήνη, Αγάπη και Υγεία !

 

* Με εκτίμηση

-Θωμάς Γκατζόφλιας [email protected]  Συνταξιούχος ΔΕΗ,     Προύσης 10   Κοζάνη Τ.Τ.50100    ΕΛΛΑΔΑ   τηλέφωνα 2461040277,  6944554975

-Φωτεινή Χατζάρα [email protected]    Συνταξιούχος εκπαιδευτικός  Καστοριάς 14 Κοζάνη Τ.Τ. 50100   ΕΛΛΑΔΑ τηλέφωνο 6942401180

 

                                                                                    

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

(Η παρούσα επιστολή θα διαβιβασθεί, στους αποδέκτες, μετά τις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019)

 

  1.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  2.  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Κοινοποίηση :

 

-ΜΜΕ: Σας ευχαριστούμε για την συνεχή συμπαράσταση και σας κάνουμε γνωστό ότι εδώ τελειώνει ο πρώτος και δεύτερος κύκλος των εργασιών μας και ξεκινάει ο αγώνας υλοποίησης των προτάσεων μας και με τυχόν διαφοροποιήσεις που ενδεχομένως προκύψουν από καλύτερες ιδέες άλλων πολιτών ή Φορέων. Κρατήστε εφεδρική στήλη, οποιαδήποτε ενημέρωση έχουμε αρνητική ή θετική από τους Αποδέκτες, θα την κοινοποιούμε πρώτα σε σας. Μας αγκαλιάσατε από την πρώτη δημοσίευση με αποτέλεσμα δεκάδες ιστότοποι , ιστοσελίδες, Θεσμικοί Φορείς κ.ά. να έχουν εγκαταστήσει τις εργασίες μας με τις ανοιχτές επιστολές, τις αλληλογραφίες, τις φωτογραφίες, την ιστοσελίδα μας, όπου η επισκεψιμότητα σε κάποιους απ αυτούς τους ιστότοπους να βρίσκονται σε επίπεδα χιλιάδων-χιλιάδων.  Τα μηνύματα που λαμβάνουμε με διάφορους τρόπους από χιλιάδες πολίτες είναι πολλά και ένα να προέχει : ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. και εμείς σημειώνουμε πρώτα ο ΘΕΟΣ.

-Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια- Υγεία στην Εργασία: Βλέπε ιδιαίτερα την επιστολή μας 1γ, όπου φαίνεται ότι έχουμε επικοινωνήσει διαχρονικά, χωρίς βέβαια να έχουμε κάποια ανταπόκριση, εκτός εάν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

-Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε.

-Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) της Ε.Ε.

-Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε τα αιτήματα μας που καταθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους  Ευρωπαίους Επιτρόπους, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια-Υγεία στην εργασία στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε. και να μας ενημερώνετε. Όταν παραλάβουμε   Κωδικούς παρακολούθησης των Αναφορών θα σας τους κοινοποιήσουμε.

-Συνήγορος του πολίτη: Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε τα αιτήματα μας που καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να μας ενημερώνετε. Όταν παραλάβουμε  Κωδικό παρακολούθησης της Αναφοράς θα σας τον διαβιβάσουμε.

 

Διευκρίνιση: Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Συνήγορο του Πολίτη: Θα διαβιβάσουμε την παρούσα μας επιστολή μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δεν λάβουμε ενημέρωση από τους Αποδέκτες. Η αλληλογραφία μας μέχρι σήμερα πραγματοποιείται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  που δημοσιεύουμε στις επιστολές μας.

 

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: