Εναρκτήρια τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “DigitALL”

By on 23/04/2021

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τηλεσυνάντηση (Kick-off meeting) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082731) με τίτλο “DigitALL”. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και δυο από το Βέλγιο, ο ένας από τους οποίους είναι και ο συντονιστής του προγράμματος. 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προσαρμογή ψηφιακού υλικού στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Κεντρικό άξονα όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος αποτελεί η συμπεριληπτική παιδαγωγική προσέγγιση μέσα από την προσαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συνδυάσει εργαλεία που παρήχθησαν για την ηλεκτρονική εκπαίδευση καθώς και λύσεις που προτάθηκαν για την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και τη συμπερίληψη στην τάξη από την υλοποίηση άλλων προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που θα αποτελείται από οδηγό για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής, φύλλα προσαρμογής, εργαλειοθήκη, μαθήματα σε βίντεο, φύλλα ελέγχου εργαλείων και φύλλα εργασίας για ελεύθερη πρόσβαση και αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η στοχοθεσία του προγράμματος είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση καθώς και με τις οδηγίες και τους στόχους του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών σχετικά με την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την εφαρμογή της συμπερίληψης. 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: