Διακοπή Σηματοδότησης του κόµβου Κ2 Ασβεστόπετρας

By on 11/07/2019

Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω βλάβης στον ρυθµιστή κυκλοφορίας της φωτεινής
σηµατοδότησης του κόµβου Κ2 Ασβεστόπετρας, απαιτείται η αφαίρεση και αποστολή του
προς επισκευή.

Κατά συνέπεια θα διακοπεί η λειτουργία της φωτεινής σηµατοδότησης για χρονικό διάστηµα 3
(τριών) ηµερών από 11-7-2019 έως 13-7-2019.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar