Διαδικτυακό Συνέδριο: Η προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 (Περίοδος 1453-1821) 

By on 22/05/2021

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ἡ προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 (Περίοδος 1453-1821) 

  • Bιβλία, τυπογραφεῖα, σχολεῖα, διδάσκαλοι τοῦ Γένους      
  • Τιμοῦμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἀναδεικνύοντας ἄγνωστες λεπτομέρειες ἀπό τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί τούς παράγοντες πού διατήρησαν ἐπί 400 χρόνια ζωντανή την προσδοκία τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό
1η Συνεδρία Δευτέρα 24 Μαΐου 20212η Συνεδρία Τρίτη 25 Μαΐου 20213η Συνεδρία Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
Συντονιστής: Κώστας Μπλάθρας
α΄ εἰσήγηση: Βιβλία, τυπογραφεῖα καί λόγιοι μετά τήν Ἅλωση στίς παροικίες τῆς Διασπορᾶς τῶν Ἑλλήνων κατά τούς 15ο, 16ο αἰῶνες καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου.
Ἀπό τήν Σοφία Ἀκριβοπούλου.
β΄ εἰσήγηση: Ἡ παιδεία τοῦ ὑπόδουλου Γένους κατά τούς 15ο καί 16ο αἰῶνες καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου. Οἰκοδιδάσκαλοι καί «Κρυφά Σχολειά». Ὀκτωῆχι καί Ψαλτῆρι.
Ἀπό τόν Ἀθανάσιο Καραθανάση, καθηγητή.
γ΄ εἰσηγηση: Γένος καί ἔθνος κατά τήν Τουρκοκρατία.
Ἀπό τόν Χαράλαμπο Μηνάογλου, δ. ἱστ.
δ΄ εἰσήγηση: Ἡ συμβολή τῶν τυπογραφείων Μοσχοπόλεως, Ἁγίου Ὄρους καί Κωνσταντινουπόλεως στήν ἀνάπτυξη τῶν φώτων στήν ὑπόδουλη χώρα κατά τους 17ο, 18ο καί 19ο αἰώνες.
Ἀπό τόν Κώστα Γάλλο.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

https://us02web.zoom.us/j/84534293557 

Συντονιστής: Παναγιωτίδης Γεώργιος-Νεκτάριος
α΄ εἰσήγηση : Παιδεία, σχολεῖα, συγγραφή καί μεταφράσεις βιβλίων κατά τούς τελευταίους αίῶνες τῆς Δουλείας
Ἀπό τόν Ἀθανάσιο Κουρταλίδη.
β΄ εἰσήγηση : Τά τυπογραφεῖα καί οἱ βιβλιοθῆκες τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ κατά τόν 17ο ἕως τόν 19ο αἰῶνες ὡς προπαρασκευαστικοί παράγοντες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.
Ἀπό τόν Νταβαρῖνο Παναγιώτη, δ. ἱστ.
γ΄ εἰσήγηση : Ὀρθόδοξη Λατρεία, σύμβολα καί κηρύγματα ἐπί Τουρκοκρατίας.
Ἀπό τόν π. Σωφρόνιο Γκουτζίνη Πρωτοσύγκελο Ἱ. Μητρόπολης Ξάνθης
δ΄ εἰσήγηση : Ὁ Τύπος πρίν τόν Ἀγώνα τοῦ 1821· Περιοδικά καί Ἐφημερίδες στό ἐξωτερικό.
Ἀπό τόν Θεόδωρο Παντούλα.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

  https://us02web.zoom.us/j/82538782227  

Συντονιστής: Γιάννης Ζερβός
α΄ εἰσήγηση: Διδάσκαλοι τοῦ Γένους ἐπί Τουρκοκρατίας. Ἡ παραδοσιακή καί νεωτερική Παιδεία (Ἀρχαῖοι, Πατέρες καί Δύση).
Ἀπό τόν Γεώργιο Καραμπελιά
β΄ εἰσήγηση: Ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, τό Πατριαρχεῖο καί ἡ πάλη Ἀριστοτελισμοῦ μέ τή νέα Φιλοσοφία.
Ἀπό τόν Γεώργιο-Νεκτάριο Παναγιωτίδη
γ΄ εἰσηγηση: Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης καί ὁ Θεόφιλος Παπαφίλου. Βυζαντινορθόδοξη θεώρηση τοῦ Διαφωτισμοῦ.
Ἀπό τόν Ἀθανάσιο Καλαμάτα.
δ΄ εἰσήγηση: Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ ὀρθόδοξος Φωτισμός καί ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός.
Ἀπό τόν Ἡρακλῆ Κανακάκη.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

https://us02web.zoom.us/j/86984921942

4η Συνεδρία Δευτέρα 31η Μαΐου 20215η Συνεδρία 1η Ἰουνίου 2021Διάρκεια εἰσηγήσεων: 15΄-20΄Θά ἀκολουθεῖ συζήτηση

Οἱ σύνδεσμοι τῶν ἐκδηλώσεων εἶναι προσιτοί ἀπευθείας ἀπό τήν ἰστοσελίδα μας

 www.xristianiki.gr

Ἡ ἐκδήλωση θὰ ἀναμεταδίδεται ζωντανά μέσω τοῦ καναλιοῦ τῆς «Χριστιανικῆς» στὸ youtube στὸ σύνδεσμο
https://www.youtube.com/user/XRISTIANIKH

Θά ἀκολουθήσει καί 2ο Συνέδριο τόν Ὀκτώβριο, μέ γενικό θέμα τή διεξαγωγή τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

Ἐφημερίδα «Χριστιανική»

Ἀκαδημίας 78Δ Ἀθήνα 10678

Τηλ: 210 3806863-210 3811302

Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: [email protected]

Συντονιστής: Χαρίλαος Κουσινίδης
α΄ εἰσηγηση : Ὁ Ἰωάννης Πρίγκος, «ὁ ἐραστής τῶν βιβλίων» καί ἱδρυτής τοῦ Σχολείου καί τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς Πηλίου.
Ἀπό τόν Ἀντώνιο Παναγάκη.
β΄ εἰσήγηση : Ὁ Κλῆρος καί ἡ πίστη τοῦ λαοῦ. Ἡ ἀνοχή τῶν κατακτητῶν καί τά μαρτύρια. Ἡ μάχη κατά τοῦ ἐξισλαμισμοῦ.
Ἀπό τόν Ἰωάννη Ζερβό.
γ΄ εἰσηγηση: Ἡ ἁγία Φιλοθέη, ὁσιομάρτυς, τό πνευματικό καί τό κοινωνικό της ἔργο.
Ἀπό τόν π. Ἰγνάτιο Παπασαράντη, τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Πατησίων (ὁδοῦ Λευκωσίας 33).
δ΄ εἰσηγηση: Το Οἰκουμενικό καί τά ἄλλα Πατριαρχεῖα. Ἡ Ἐθναρχία καί ἡ ἑνότητα τοῦ Γένους. Πολιτικό ὅραμα καί Φαναριῶτες.
Ἀπό τόν Ἀπόστολο Παπαδημητρίου
ε΄ εἰσήγηση: Μοναστήρια καί Νεομάρτυρες. Ἀναγέννηση τῆς Νηπτικῆς Θεολογίας. Ὀρθόδοξο καί Δυτικό Πνεῦμα.
Ἀπό τόν Ἀνδρέα Μορᾶτο.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

https://us02web.zoom.us/j/84982999237

Συντονιστής: Μανώλης Μηλιαράκης
α΄ εἰσήγηση: Ἡ δουλεία καί τό καθεστώς τῶν Ὀθωμανῶν. Οἱ σπουδαιότερες ἐξεγέρσεις τῶν Ἑλλήνων καί πρωταγωνιστές. Ὁ ρόλος τῶν ξένων.
Ἀπό τήν Σοφία Μπεκρῆ.
β΄ εἰσήγηση: Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς καί ἡ Φιλική Ἑταιρεία. Τό ἐπαναστατικό καί ὀργανωτικό πνεῦμα. Ἐμπιστοσύνη στίς ἐθνικές δυνάμεις καί ὁράματα πολιτείας.
Ἀπό τόν Δρ Δημήτριο Καραμπερόπουλο.
γ΄ εἰσηγηση : Ἡ οἰκονομική ἀνισότητα, ἡ ἐμπορική ναυτιλία καί ἀνάπτυξη κατά τόπους κατά τήν ὕστερη Τουρκοκρατία.
Ἀπό τόν Σήφη Στενό.
δ΄ εἰσήγηση : Συνεταιριστικό πνεῦμα καί ἡ Ὀργάνωση τῶν Κοινοτήτων. Ἐλπίδες πραγματικῆς Ἀνεξαρτησίας.
Ἀπό τόν Μελέτη Μελετόπουλο.
ε΄ εἰσήγηση : Πολιτικοστρατιωτικοί ἀνταγωνισμοί στά Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο κατά τήν ἐποχή τοῦ Ναπολέοντα ἕως τό 1821.
Ἀπό τόν Κώστα Καμαριάρη.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

 https://us02web.zoom.us/j/81526295126

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: