Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στο Κοβεντάρειο

By on 03/12/2019

Αξιότιμοι συμπολίτες, 

Ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Κοζάνης».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου (Κοβεντάρειο), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00.

Ο Δήμος Κοζάνης, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, προχωράει στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς και από την άλλη περιορίζει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπό, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Κοζάνης, θα επιδιώξει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων με τη μορφή εργαστηρίων που θα διοργανωθούν όσο και των διαδικτυακών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου προκειμένου:

 • Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Κοζάνης και για το πλάνο εκπόνησής του
 • Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει στο σύστημα μεταφορών της πόλης
 • Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών

Η ομάδα έργου επισυνάπτει με την παρούσα πρόσκληση ένα υποστηρικτικό έντυπο για την τοποθέτηση του κάθε φορέα στην 1η Διαβούλευση (Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων).

Ο Δήμαρχος

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Πρόγραμμα 1ης Θεματικής Διαβούλευσης για το

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2019

Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου

Συμμετέχοντες

 • Δήμος Κοζάνης – Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ
 • Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων ΣΒΑΚ Κοζάνης
 • Εμπειρογνώμονες από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Ε.Μ.Π.
 • Lever Α.Ε. – Σύμβουλος του Δήμου

Διαβούλευση

1ο Μέρος

Θέμα

Εισηγητές

Εισαγωγική παρουσίαση για το ΣΒΑΚ του Δήμου
 • Δήμος Κοζάνης
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 • Αντικείμενο – Μεθοδολογία – Στόχοι
 • Lever Α.Ε
Τοποθετήσεις Φορέων

 • Τρίλεπτη τοποθέτηση από κάθε εκπρόσωπο σχετικά με το ρόλο του φορέα και τις δραστηριότητές του που συνδέονται με το σύστημα κινητικότητας και τα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό
Το Σύνολο των συμμετεχόντων

Διάλειμμα 15’

2ο Μέρος

Αξιολόγηση του συστήματος κινητικότητας από το δίκτυο φορέων

 • Ομάδες εργασίας ανά κατηγορία κινητικότητας
 • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
Το Σύνολο των συμμετεχόντων
Ολοκλήρωση της Διαβούλευσης

 • Δέσμευση του Δικτύου Φορέων για συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ
Το Σύνολο των συμμετεχόντων

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: