Γνήσιο υπογραφής κατ’ οίκον από τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης

By on 30/08/2018

Από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κοζάνης  υπενθυμίζεται ότι παρέχεται από την αρχή της λειτουργίας η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης του Γνησίου της Υπογραφής κατ’ οίκον, για περιπτώσεις δημοτών που αδυνατούν για διάφορους λόγους υγείας (αδυναμία κίνησης κ.α.) να μεταβούν στις αρμόδιες αρχές.

Η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης εξυπηρετεί τους  πολίτες στέλνοντας έναν δημοτικό αστυνομικό στο σπίτι , ο οποίος θα βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Τα αιτήματα υποβάλλονται  είτε στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας 2461050839 είτε στο γραφείο της οδού Τσιμηνάκη 2.
 2. Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται αυθημερόν κατά τις ώρες 14.30-17.30. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει μέχρι τις 22.00.   
 3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ την Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Τα γνήσια υπογραφής σε Νοσοκομείο, Κλινικές, Γηροκομεία εξυπηρετούνται άμεσα.
 • Τα γνήσια της υπογραφής θα γίνονται μόνο με ένα από τα παρακάτω πρωτότυπα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα:
 1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας .
 2. Ελληνικό διαβατήριο.
 3. Βιβλιάριο υγείας.
 4. Δίπλωμα οδήγησης.
 • Δεν απαιτείται οποιοδήποτε αποδεικτικό της ταυτότητας ή έλεγχος των στοιχείων του εξουσιοδοτούμενου τα στοιχεία του οποίου συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη του εξουσιοδοτούντος.

ΔΕΝ είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης (πχ. άτομα με ψυχική ή διανοητική διαταραχή / γεροντική άνοια) και δεν έχει συνταχθεί πληρεξούσιο από ορισμένο δικαστικό συμπαραστάτη από Δικαστική Αρχή.
 • Όταν δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης του ενδιαφερομένου στο σχετικό έντυπο (πχ. κενό χαρτί / έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άνευ κειμένου).
 • Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει δήλωση προδήλως παράνομη.
 • Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει ιδιόγραφη δήλωση διανομής περιουσιακών στοιχείων (πχ. ιδιόχειρη διαθήκη / σύσταση δωρεάς κ.λ.π.).

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: