Γιάννης Ρουσόπουλος (ΜΑΚΙ) : Να γιατρέψουμε την πληγή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

By on 02/12/2020

Άρθρο γνώμης του Γιάννη Ρουσόπουλου, Υπεύθυνου της ΜΑΚΙ και Μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ

Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελούσε μια πληγή για την χώρα μας. Το πόσο θα συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγικότητας συζητιόταν σε πάνελ, συνέδρια και καθημερινούς διαλόγους αλλά κανείς δεν είχε τολμήσει να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που θα έδιναν κίνητρο στην κοινωνία και ειδικότερα στους μαθητές για να την επιλέξουν. Αυτό σήμερα αλλάζει. Το επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σπάει τα στερεότυπα. 

Όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, η μεταρρύθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων ανήκει και στους 15 βασικούς άξονες που παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Πισσαρίδη. Η ΟΝΝΕΔ και η ΜΑΚΙ πρότειναν, στην πρόταση τους για ένα δικαιότερο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την ενίσχυση του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, προτείναμε και θεωρούμε αναγκαία:

Α) την ενθάρρυνση και πολύπλευρη ενημέρωση των μαθητών ως προς τη δυνατότητα επιλογής να ακολουθήσουν επαγγελματική εκπαίδευση με την ολοκλήρωση του γυμνασίου.

Β) την δημιουργία Πρότυπων/Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολείων και την λειτουργία τουλάχιστον ενός τέτοιου ανά Νομό.

>Γ) τη δημιουργία θεματικών επαγγελματικών λυκείων με έμφαση στα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.

Δ) την θεσμοθέτηση δυνατότητας πρακτικής άσκησης.

Θα πρέπει να απενοχοποιήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και από λύση ανάγκης για τους λίγους να αποτελέσει συνειδητή επιλογή για τους πολλούς. Παράλληλα, με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, θα μεταμορφωθεί σε ένα εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής που θα συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγικότητα της χώρας μας. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και η ενίσχυση της διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά θα δημιουργήσουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους μαθητές που επιλέγουν αυτού του είδους την εκπαίδευση. Είναι μείζονος σημασίας, λοιπόν, ότι το επικείμενο νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε) σε κάθε περιφέρεια ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κάθε περιοχή της χώρας, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός στις Κυκλάδες και η ενέργεια στη Δυτική Μακεδονία.

Καταλήγοντας, η Επαγγελματική Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της χώρας μας και να ενθαρρύνει την καινοτομία. Υπάρχουν χρόνιες παθογένειες, που καθιστούν αναγκαία την ριζική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων του CEDEFOP για το έτος 2020, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες. Με σύμμαχο την κοινωνία των πολιτών, τους νέους ανθρώπους και ειδικότερα τους μαθητές μας οι επικείμενες διαρθρωτικές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την εκπαιδευτική τομή της δεκαετίας.

alfavita.gr

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: