Ανοιχτή επιστολή Νο 6ε: Αρχική Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο , για την Ενέργεια και το Κλίμα και οι καινοτόμες προτάσεις των εργασιών μας για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας

By on 14/12/2019

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γεράσιμος Θωμάς σ’ ηλεκτρονική επιστολή του μεταξύ των άλλων σημειώνει:  Καλούμε την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει από σήμερα (28-11-2019) στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00.

Δυστυχώς ή ευτυχώς  η μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία και γενικά στη Χώρα μας έχει ημερομηνία λήξης, είτε με αποφάσεις της Κεντρικής εξουσίας, για λόγους περιβάλλοντος, οικονομίας, διεθνών συμφωνιών ή ακόμη και φυσικούς (εξάντληση  των αποθεμάτων), ενώ θα μπορούσε και έπρεπε αυτή η ημερομηνία να μακρύνει περισσότερο με μία καλή μεθόδευση και θέληση, ειδικά και πρωτίστως για λόγους ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας μας, γιατί δυστυχώς δεν ήμασταν και δεν ήμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί. Οι λόγοι πολλοί και ποικίλοι,. τους καταγράφουμε στις εργασίες μας για πολλά χρόνια σε ώτα μη ακουόντων,  που δεν ήξεραν ή και δεν ήθελαν να ακούσουν την λέξη «Μεταλιγνιτική περίοδο». Με την ευκαιρία θέτουμε και μία ερώτηση : Ξέρουμε με πόσο τοις εκατό συμμετέχει ο Λιγνίτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Γερμανία και μέχρι πότε; (το 50% είναι από εισαγωγές);

  Στην Χώρα μας η πραγματικότητα όμως είναι μπροστά μας, την ακούσαμε όλη από τα χείλη του Πρωθυπουργού μας στον ΟΗΕ και στην Μαδρίτη και οφείλουμε όλοι να πάρουμε θέση . Ρωτούμε την Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, της Δυτικής Μακεδονίας εάν κατέθεσε συλλογικές προτάσεις στο κάλεσμα της Κυβέρνησης για την ενέργεια και εάν ναι παρακαλούμε να τις δημοσιεύσει, εάν όχι, παρακαλούμε να μας εξηγήσει  τους λόγους αυτής της παράληψης. Το ίδιο ισχύει για κάθε ένα εκλεγμένο εκπρόσωπο της Αυτοδιοίκησης, όπως επίσης ισχύει για κάθε ένα αρμόδιο Συλλογικό Όργανο (Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σύλλογοι), που μερικά από αυτά ως Νομικά Πρόσωπα, έχουν  ποικίλες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και συμβουλευτικές???

 Διαβάζοντας με προσοχή τις δεκάδες σελίδες του  Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στην σελίδα 75 Κεφάλαιο 3, σημειώνεται

«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

3.1

Μηχανισμός διακυβέρνησης για την υλοποίηση του ΕΣΕΚ, με μεγιστοποίηση 

συνεργειών μεταξύ των διατομεακών ενοτήτων του

Η επίτευξη των στόχων έως το έτος  2030 στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ απαιτεί την εφαρμογή ενός 

συνεκτικού μηχανισμού διακυβέρνησης, ο οποίος θα διασφαλίσει τόσο την αποτελεσματική 

εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που περιλαμβάνονται στο παρόν ΕΣΕΚ, όσο και τον ανασχεδιασμό 

των υφιστάμενων και το σχεδιασμό νέων με στόχο την επίτευξη των στόχων και τη μεγιστοποίηση 

των συνεργειών μεταξύ διατομεακών πολιτικών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης διακυβέρνησης για την υλοποίηση του ΕΣΕΚ 

αποτυπώνονται σε έξι κύριους Άξονες Πολιτικών Διακυβέρνησης(ΑΠΔ1-ΑΠΔ6) οι οποίοι παρουσιάζονται στο Σχήμα 2 και αναλύονται περαιτέρω ακολούθως.

ΑΠΔ1: Ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης 

ΑΠΔ2: Συνέχεια και συνέπεια στην εφαρμογή Μέτρων Πολιτικής από τους θεσμικούς φορείς

ΑΠΔ3: Μηχανισμός παρακολούθησης για την εφαρμογή και απόδοση πολιτικών και μέτρων

ΑΠΔ 4: Στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό και έγκριση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων από τους διαχειριστές δικτύων και τον ρυθμιστή

ΑΠΔ5: Ανάπτυξη και εφαρμογή χρηματοδοτικών μηχανισμών και προγραμμάτων για την 

επίτευξη των στόχων

ΑΠΔ6: Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για ενεργειακή μετάβαση και αντιμετώπιση 

κλιματικής  αλλαγής»

Σ αυτό το σημείο της ΑΠΔ6  πρέπει ν  αναφέρονται ονομαστικά και με λεπτομέρειες οι Περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και οι στόχοι που πρέπει να  καθοδηγούν στην συνέχεια  την υποσχόμενη από την Κυβέρνηση διυπουργική  εργασία  με την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Πρόταση μας

Η ενεργειακή μετάβαση πραγματοποιείται μέσα από μία διαδικασία, που έχει τελικό στόχο την ανάπτυξη.

 Ανοικτή Επιστολή Νο 1η: «H Μεταλιγνιτική Περίοδος στην Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε τουλάχιστον πριν 20 χρόνια.» (24-4-2019).

 

Αναλυτικά: 

 

α. Καθιέρωση διαχειριστή Νομικού Προσώπου με κανονισμό λειτουργίας που να του δίνει το δικαίωμα δημιουργίας υποδομών, με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων   για να προκύψουν πρωτόγεννη, δευτερογενή και τριτογενή προϊόντα.

β. Ονομασία χρηματοδοτικών πηγών. (Βλέπε για α και β παράγραφο την ανοικτή επιστολή μας Νο 1: «Η συνέχεια και το μέλλον στα Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας» (23-3-2017).

γ. Δημιουργία-΄Ιδρυση με έδρα τον Δήμο Εορδαίας Πολυεπιστημονικού Ινστιτούτου. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν ζητούν καμία χάρη, αλλά απαιτούν τ’ αυτονόητα. Για να καταλάβουν όσοι δεν έχουν βιώματα  γειτνίασης ή εργασίας με ορυχεία , αλλά δυστυχώς θα ψηφίσουν την μελλοντική  πορεία αυτών των πολιτών τους καταθέτουμε αποσπάσματα τεκμηριωμένα των  εργασιών μας «..Από την πρακτική απουσία του Ελληνικού κράτους ( αν και νόμους έχουμε) στις επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα και τις ιδιαίτερες επιβαρύνσεις πολιτών από τους ρύπους των εργοστασίων-εργοταξίων-ορυχείων να συνορεύουν με τις δραστηριότητές τους ή τις κατοικίες τους..»,».. Από την ημέρα περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου και ιδιαίτερα από την οφειλομένη μνήμη των εργαζομένων που χάθηκαν από εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες και δυστυχώς η Δυτική Μακεδονία έχει την πρωτοκαθεδρία..», «…Πρέπει όλοι πλέον να κατανοήσουμε ότι εάν στην Δ. Μακεδονία και ολόκληρη την Ελλάδα, σήμερα και όχι αύριο, δεν αναλάβουμε την τύχη μας στα χέρα μας για ανάπτυξη, υγεία, κοινωνική ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας, χωρίς ερασιτεχνισμούς (που ήδη τους διαβλέπουμε) στα επόμενα 17 χρόνια η περιφέρεια μας θα βρίσκεται στην κατηγορία της απόλυτης φτώχιας, εξαθλίωσης και μιζέριας, στην παντελή έλλειψη κοινωνικής προστασίας και τα παιδιά μας απροστάτευτα στις τέσσερεις άκρες του κόσμου….»,  βλέπε εργασία μας Νο 1γ: «ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και Ε.Ε. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: Α. Εργονομίας,εργατικά ατυχήματα,επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους δουλειάς ιδιαίτερα στα εργαστάσια, εργοτάξια, ΟΡΥΧΕΙΑ. Β. Κοινωνική ασφάλιση εργαζομένων και συνταξιούχων. Γ. Πρόβλεψη της Κοινωνικής και Δημοσιονομικής κρίσης πριν 17 χρόνια». (17-12-2017). 

Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο θα έχει την σφραγίδα του για όλες τις έρευνες και μελέτες των πολύπαθων περιοχών εξαιτίας της εξόρυξης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις επιστημονικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη όλης της Δυτικής Μακεδονίας και σ’ όλες τις βαθμίδες προϊόντων πρώτη–δεύτερη-Τρίτη,(βλέπε: Νο 6α: Επιτακτική είναι η ανάγκη ίδρυσης Πολυεπιστημονικού Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και Πρόταση. (28-12-2018).

 

δ.  Άμεση ρύθμιση της περιουσίας των πρώην ορυχείων (βλέπε: Νο 1α: «Διαχρονικές θέσεις,απόψεις,προτάσεις για την περιουσία της ΔΕΗ και για την μεταλιγνιτική περίοδο των πρώην και νυν  Ορυχείων της Δυτικής Μακεδονίας». (6-7-2017).

 ε. Ορθολογική εκμετάλλευση των Γραμμών υψηλής τάσεως, που έχουν αφετηρία την Δυτική Μακεδονία. Βλέπε απόσπασμα …  «Νο 1ε : Δεν την έχουμε καταγράψει επίτηδες  ακόμη. Θέτουμε όμως  ένα σημαντικό ερώτημα σ όλους τους ειδικούς και εξειδικευμένους πολίτες Έλληνες και ξένους; Αυτή την εγκατάσταση των πυλώνων υψηλής τάσεως ρεύματος,  αξίας τρισεκατομμυρίων δραχμών, που κάποτε και για πολλά χρόνια  μετέφερε και 10.000 ΜW, από την Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, θα σταματήσουμε να την εκμεταλλευόμαστε και να την χρησιμοποιούμε επειδή μαθηματικά θα τελειώσει ο λιγνίτης. ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ και θεωρούμε ότι οι τεχνοκράτες θα έχουν πρόταση ή προτάσεις αξιοποίησης και χρήσης της…»  από την επιστολή μας : Νο 1η: «H Μεταλιγνιτική Περίοδος στην Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε τουλάχιστον πριν 20 χρόνια.» (24-4-2019)

στ. Παροπλισμός Μηχανημάτων  Εργοστασίου και Εργοταξίου για Αξιοποίηση τους στην Ίδρυση Βιομηχανικού Μουσείου, βλέπε απόσπασμα ….  «Μετά τις λέξεις αποξήλωση των  μονάδων  παραγωγής και αποκατάσταση  λιγνιτικών πεδίων εξόρυξης μέσα σε παρένθεση σημειώνεται η  λέξη (decommissioning). Η ερμηνεία αυτής της λέξεως στην ελεύθερη μετάφραση είναι «παροπλισμός» (εάν δεν σημαίνει έτσι ζητούμε συγγνώμη, δεν είμαστε γλωσσολόγοι)  και οφείλατε εσείς που ψηφίζετε τους νόμους, να έχετε δίπλα και την Ελληνική λέξη. Ανατρέξαμε  στην εγκυκλοπαίδεια  για την ερμηνεία   της  λέξης  στα ελληνικά και βρήκαμε ότι σημαίνει  «τοποθέτηση στο περιθώριο» και συνώνυμο  «ξεμαρτώνω». Αυτόματα με αυτή την ετυμολογία  οδηγούμαστε σε κάποιο λιμάνι με παροπλισμένα πλοία. Είμαστε η μοναδική  Περιφέρεια (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)  στην Ελληνική Επικράτεια, που δεν μας βρέχει η θάλασσα και κατά σύμπτωση ούτε και την Μεγαλόπολη.

Αλήθεια  θα παροπλίσουμε τα χωράφια μας ; Ή εννοεί κάτι άλλο ο νόμος, που εμείς, ως απλοί πολίτες, δεν το αντιλαμβανόμαστε ;  Για να  βοηθήσουμε θα  προτείναμε   στην λέξη «παροπλισμός», με την προϋπόθεση  να γραφτούν επιτέλους και  στα ελληνικά,  να προστεθούν  τα εξής « ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ». Από την επιστολή μας    Νο 1δ: Μέρος Πρώτο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕH» (20-8-2017).

 

η. Παραγωγή, αποθήκευση, εκμετάλλευση και  εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές (βλέπε Νο 6δ: 1o Διεθνές Συνέδριο για την μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια και η παρουσία μας (20-10-2019). Επίσης βλέπε τι γράφει η Παγκόσμια Τράπεζα  918 προβολές World Bank 17 ώρες : The #IDA19 climate change agenda will increase focus on climate outcomes, resilience metrics and climate co-benefits. It will reduce risks of climate shock, support national climate change commitments and scale up battery storage and increasing renewable energy. #IDAworks : Η ατζέντα για την κλιματική αλλαγή θα αυξήσει την εστίαση στα αποτελέσματα του κλίματος, στις μετρήσεις της ανθεκτικότητας και στα οφέλη για το κλίμα. Θα μειώσει τους κινδύνους του κλίματος, θα στηρίξει τις εθνικές δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και θα αυξήσει την αποθήκευση των μπαταριών και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. #.

Για όλες τις προτάσεις μας, με κάθε λεπτομέρεια, ο αναγνώστης αλλά και νομοθέτης, μπορεί ν ανατρέξει στις εργασίες που έχουμε πλέον τοποθετήσει στην ιστοσελίδα μας:Η Πολιτεία της Ουτοπίας https://thomasgkatzoflias.wordpress.com.

Σήμερα η Δυτική Μακεδονία διαθέτει έναν πλούτο με τεράστιο αριθμό πολιτών με γνώσεις  για όλες τις παραπάνω προτάσεις μας ( Εμπειρικό, Τεχνικό, Τεχνολογικό, Επιστημονικό, Ειδικεύσεων, Εξειδικεύσεων και ιδιαίτερα με εμπορική και επιχειρηματική σκέψη καταγεγραμμένη εδώ και  πολλές εκατονταετίες χρόνια???

 

Εμείς συνεχίζουμε, ως απλοί πολίτες, να καταγράφουμε με κάθε λεπτομέρεια το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας :   

Μετά τις αλληλογραφίες μας, με τον ΟΗΕ και με την Παγκόσμια Τράπεζα αντίστοιχα: Νο 7. Επιστολή προς Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Νο 8. Επιστολή προς Πρόεδρο Παγκόσμιας Τράπεζας,

Μετά τις αλληλογραφίες μας με δεκάδες Αρμόδιους Φορείς:  Νο 8: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αλληλογραφίας μας με Θεσμικούς Φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εν μέρει με Θεσμικούς Φορείς της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και της E.E. και των Χωρών της, σχετικά με τις εργασίας μας, που δημοσιοποιούμε εδώ και 20 χρόνια. (19-2-2019),

 Μετά την παρουσία μας σε παγκόσμια κλειστά Φόρουμ , όπως το Development Action Forum, στο οποίο διαχειριστές είναι  η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΗΕ,

 

Μετά την φιλοξενία εργασιών μας στις βιβλιογραφίες μεταπτυχιακών, βλέπε απόσπασμα από την Νο 7: (Αποτελεί και την Περίληψη της Αναφοράς μας) Αναφορές με αιτήματα και ενημερώσεις, προς το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικές με τις προτάσεις, επισημάνσεις και προβληματισμούς, που επιμεληθήκαμε στις εργασίες μας, για την Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και την Ε.Ε. (1-1-2019), βλέπε απόσπασμα «…. Όλα τα χαρίσματα της Περιοχής τεκμηριώνονται και αναδεικνύονται στην Διπλωματική Εργασία, με τον τίτλο «Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ευρύτερη Περιοχή της Λίμνης Πολυφύτου Π.Ε Κοζάνης» της δι/δας Χλιαρά Αλεξάνδρας, με επιβλέποντα  καθηγητή τον Δέφνερ Αλέξιο-Μιχαήλ, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου στην βιβλιογραφία της αναφέρεται η επιστολή μας Νο 2: «Ανάπτυξη-αναβάθμιση-βελτίωση της Λίμνης Πολυφύτου περιφερεικά,εντός,εκτός και παραπλεύρως». (19-5-2017),

 Μετά την φιλοξενία εργασιών μας στις Ημερήσιες Διατάξεις Επιμελητηρίων, 

Μετά  τις χιλιάδες «like» και «τέλειο» των πολιτών μέσα και έξω από την Χώρα μας, 

Μετά την παρουσία μας  σε πρόσκληση Νο 6δ: 1o Διεθνές Συνέδριο για την μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια και η παρουσία μας (20-10-2019),

 Προκύπτουν πλέον και οι παρακάτω αλληλογραφίες μας :

Με το  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Ανοικτή Διακυβέρνηση <[email protected]>Προς:[email protected] 8 Δεκ στις 4:22 μ.μ. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στη διαβούλευση.  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχόλιό σας έχει εγκριθεί και έχει αναρτηθεί στο www.opengov.gr»:

Επίσης με την NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την συμμετοχή μας στον 10ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, στον οποίο δεν μπορούμε να παραβρεθούμε λόγω πολλών ανειλημμένων   υποχρεώσεων-δραστηριοτήτων, που έχουμε αναλάβει να διεκπεραιώσουμε. 

Η επιστολής μας προς NBG Business της Εθνικής Τράπεζας  έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο των δράσεων του 10ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας  της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προσκληθήκαμε τη Δευτέρα 23.12.2019 για μια συνάντηση γνωριμίας με τα στελέχη του προγράμματος NBG Business Seeds και δικτύωσης με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, στις 16:30μμ στα γραφεία του ΟΚ! Τhess Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη 546 55, απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης δια του συντονιστή  του προγράμματος NBG Business Seeds Αρσένη Σπύρου, PhD του Τομέα Πελατών Business Banking δίνεται η ευκαιρία παρουσίασης προτάσεων επιχειρησιακής καινοτόμας ανάπτυξης.

Σε αυτή, τη δίχως άλλο σημαντική συνάντηση, είχαμε την τιμή να προσκληθούμε και για αυτό σας ευχαριστούμε θερμά. Αλλά οι υποχρεώσεις μας με  άλλα Φόρουμ του εσωτερικού και εξωτερικού, αφενός εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι εξελίξεις κατά την μεταλιγνιτική πλέον περίοδο στη Δυτική Μακεδονία και τις προσδοκίες για επενδύσεις που αυτή γεννά, ενισχυόμενες και από τις δηλώσεις και του πρωθυπουργού μας στον ΟΗΕ και στην Μαδρίτη για την παύση των λιγνιτικών μονάδων το 2028,  και αφετέρου του ενδιαφέροντος που διαγιγνώσκεται στα κείμενά-παρατηρήσεις -προτάσεις μας, δεν μας αφήνουν κενό χρόνου για τον Δεκέμβριο. 

Με την ευκαιρία αυτής της αλληλογραφίας  και τις ευχές μας για ουσιαστικά, επιτυχή και άμεσα εφαρμόσιμα συμπεράσματα, σας επισυνάπτομε την τελευταία διαβούλευση που είχαμε μετά από πρόσκληση Νο 6δ: 1o Διεθνές Συνέδριο για την μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια και η παρουσία μας (20-10-2019) και σας παρακαλούμε να την χρησιμοποιήσετε, όπως εσείς νομίζετε. Σας ενημερώνουμε δε  ότι στην δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στην  παρέμβασή μας στις 8 Δεκεμβρίου 2019, 15:20 στο όνομα Θωμάς Γκατζόφλιας ο κένσορας, εάν πατηθεί, οδηγεί  τον αναγνώστη στην Ιστοσελίδα μας, την οποία και σας είχαμε μνημονεύσει προς ενημέρωση των θέσεών μας για την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία και σας επισυνάπτουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα από τα σχόλια της ιστοσελίδας                        http://www.opengov.gr/minenv/?p=10155&cpage=1#comment-27810 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Μετά τιμής                                                                              Κοζάνη 9-12-2019

Θωμάς Γκατζόφλιας       Φωτεινή Χατζάρα»

Αγαπητοί συμπολίτες πατήστε και εσείς τον κένσορα γράψτε τις θέσεις και προτάσεις, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, μην αφήνετε την ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ν’ αποφασίσει για εσάς και τα παιδιά σας. Δηλώστε παρόντες !  Αύριο αν αδικηθούμε δεν θα έχουμε το δικαίωμα καμιάς δικαιολογίας.

Παρακαλούμε τα ΜΜΕ να κρατήσουν επίκαιρη την παρούσα επιστολή μας, τους επόμενους μήνες. Θεωρούμε ότι θα την χρειασθούμε, ως ένα από τα εργαλεία μας, για να πείσουμε αυτούς που θα αποφασίσουν για μας.

Η παρούσα επιστολή θα επισυναφθεί στην αλληλογραφία που θα πραγματοποιήσουμε στους επόμενους μήνες, όπως η Ανοικτή Επιστολή Νο 7: (Αποτελεί και την Περίληψη της Αναφοράς μας) Αναφορές με αιτήματα και ενημερώσεις, προς το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικές με τις προτάσεις, επισημάνσεις και προβληματισμούς, που επιμεληθήκαμε στις εργασίες μας, για την Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και την Ε.Ε. (1-1-2019), προς την Ελληνική Βουλή και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Κοζάνη 13-12-2019

 

Θωμάς Γκατζόφλιας                                                                    

Φωτεινή Χατζάρα 

 

Μετά τιμής :

Αποδέκτες  Μ.Μ.Ε.

 

Koινοποίηση :

-Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (υπόψη Γραφείου Υπουργού)

-Υπουργείο Ανάπτυξης (υπόψη Γραφείου Υπουργού)

-Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αρμόδιο για θέματα Ενέργειας και     Ορυκτών Πρώτων Υλών, κο Γεράσιμο Θωμά

 –  NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας(υπόψη κου Αρσένη Σπύρου,    PhD )   

  -Mr. Jonathan Walters Word Bank Consultant, Oxford Institute of Energy Studies

  – Mr. Helmut  MorsI, Advisor to the Director DG MOVE-B at European Commission

   -Ms. Georgia Kakoulaki, expert, European Commission Joint Research Centre, Dir.   C:Energy, Transport and Climate Energy Efficiency and Renewables Unit

   – Mr. Anastasios Papadopoulos, Legal Adviser – Council of European Union, General Secretariat

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: