ΑΝΚΟ: Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020»

By on 02/07/2020

Την Τρίτη 30/06/2020 ολοκληρώθηκε από Δήμους και Συλλογικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης (Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών), η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

Συνολικά υποβλήθηκαν 11 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.032.183,88 €. Το ποσό της πρόσκλησης ήταν 430.000,00 € με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να το ξεπερνά σε ποσοστό 240%.

Ακολουθεί ο πίνακας των προτάσεων:

Ο Ενδιάμεσος Φορέας  (ΕΦ)/ΑΝΚΟ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Ο Πρόεδρος

της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: