Ανακοίνωση για την εμποροπανήγυρη Σερβίων

By on 09/09/2019

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΠΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η ετήσια εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Σερβίων θα γίνει και φέτος στον
καθορισµένο χώρο της πόλης «ΓΗΠΕ∆Ο – ΠΛΑΤΑΝΙΑ» από 26 Σεπτεµβρίου
µέχρι και 30 Σεπτεµβρίου 2019.

Η δηµοπρασία για το Λούνα Παρκ θα γίνει στο χώρο της εµποροπανήγυρης
την 17η Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σύµφωνα µε τους όρους
που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 2/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Σερβίων (Α∆Α: 7ΧΦΛ46ΜΓΗ5-ΞΡΕ).

Για τις θέσεις των πωλητών και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
θα κατατεθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό
της εµποροπανήγυρης και τη σχετική πρόσκληση συµµετοχής, µέχρι την
Παρασκευή 20/09/2019.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24643 50117 (κ. Πιτένης Θεόδωρος) και για τις
θέσεις στο τηλέφωνο 24645 00406 (κ. Γκαραβέλα Βασιλική)

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: