Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

By on 03/04/2020

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε την Παρασκευή 27-3-2020 την Ένταξη 1175 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων με Δημόσια Δαπάνη 46.026.168,64€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 3429 στο ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 27-3-2020).

Οι Περιφερειακές Μονάδες-Εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ η αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα-Εταίρος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά με σχετική επιστολή τους ενδιαφερόμενους.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: