Έκπτωση δημοτικών τελών για πολυτέκνους του Δήμου Βοΐου

By on 01/10/2018

Ενημερώνουμε ότι: Με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 202 του Ν. 3463/2006, παρέχεται στους Πολύτεκνους Δημότες η δυνατότητα έκπτωσης δημοτικών τελών στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το έτος 2017.

Για να τύχει ένας κάτοικος του Δήμου την συγκεκριμένη έκπτωση, πρέπει να καταθέσει από 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2018, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βοΐου (γραφείο Προγραμματισμού), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)
  2. Φωτοαντίγραφα των Αποδείξεων Πληρωμής των Λογαριασμών ΔΕΗ έτους 2017 (μπρος-πίσω σελίδα)

Μέσω ebill από την σελίδα της ΔΕΗ στο ιντερνέτ www.dei.gr.

3.TAYTOTHTA  Πολυτεκνικής Ιδιότητας  (σε ισχύ και θεωρημένη για το έτος 2018)

  1. Στην περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι διαμένει στο σπίτι με τον συγκεκριμένο αριθμό παροχής
  2. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου
  3. Οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία του Δήμου

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: