Πρόγραμμα επιχορήγησης.

By on 18/11/2006

Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για τη μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας μέχρι 50 ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση).
Οι άνεργοι που θα επωφεληθούν θα προέρχονται από τα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..
Οι 5.520 θέσεις του προγράμματος έχουν κατανεμηθεί σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης. Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
τουλάχιστον 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: