ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (23-27/11/2005)

By on 25/10/2005

Η Εθνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαία, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ανακοινώνει ότι η Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου διοργανώνει από 23-27 Νοεμβρίου 2005 εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ανάπτυξη σχεδίων στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2 και 5 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαία.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση νέων ατόμων στις Δράσεις 1 (Ανταλλαγές νέων), Δράση 2 (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία) και Δράση 5 (Υποστηρικτικά Μέτρα) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαία και η ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος. Παράλληλα θα προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων οργανισμών νεολαίας μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: